Skip to main content

Sky-Shop.pl

Aby dodać kod utworzonego widgetu RINGY do Twojego sklepu w Sky-Shop.pl skorzystaj z poniższego poradnika w formie wideo lub tekstu:

1. Zaloguj się do Panelu Twojego sklepu w Sky-Shop.pl a następnie wybierz zakładkę Integracje > Własny kod JavaScript/HTML/CSS > W ciele strony <BODY>.

image-1649336782118.png

2. Wklej we wskazanym polu skopiowany kod źródłowy utworzonego wcześniej widgetu RINGY (Rozbudowa Centrali-> RINGY widget callback-> Konfiguruj widget-> Kod źródłowy) i zapisz go.

image-1649336814135.png

3. Odśwież swój sklep i sprawdź, czy RINGY został poprawnie zaimplementowany. Zalecamy odświeżenie strony przy użyciu kombinacji CTRL + F5.