Kalendarz

Zobacz jak wykorzystać wbudowany w CRM kalendarz dla usprawnienia pracy zespołu.

Tworzenie i zarządzanie kalendarzami

Każdy z użytkowników CRM ma wgląd do zakładki z kalendarzami bez posiadania dodatkowych uprawnień. Oznacza to również, że każdy użytkownik może tworzyć dla siebie dowolną liczbę kalendarzy.

image-1684486799013.png

Aby utworzyć nowy kalendarz, wystarczy kliknąć w ikonę plusa znajdującą się w zakładce Kalendarza, nad listą kalendarzy.

image-1684482940053.png

Konieczne będzie podanie kilku dodatkowych informacji:

image-1684483090041.png

Kalendarz "Pozostałe"

Kalendarz Pozostałe agreguje w sobie wszystkie zadania, które są przypisane do użytkownika ale występują w kalendarzach, do których nie ma on jakiegokolwiek dostępu.

Przykład:
Anna dodała zadanie "Spotkanie z klientem" do swojego osobistego kalendarza, do którego nie ma wglądu żaden inny użytkownik. Do zadania dopisała również innego użytkownika (jako użytkownika odpowiedzialnego)- kolegę Marcina, z którym weźmie udział w spotkaniu. Anna będzie widziała zadanie w swoim kalendarzu, natomiast Marcin- zobaczy je u siebie w kalendarzu Pozostałe.

Zadania

Zadania wspomogą codzienną pracę użytkowników TeleCube CRM pozwalając na właściwą organizację dnia roboczego.

Zadnia, oprócz ich widoczności na widoku kalendarza, posiadają swoją odrębną zakładkę dostępną przez ścieżkę Kalendarz > Zadania.

image-1684489358665.png

Dodatkowo, na dashboardzie TeleCube CRM znajduje się osobny widok pozwalający na szybkie zapoznanie się z zadaniami "na dziś" (dodatkowo znajdują się w niej zadania przeterminowane).

image-1684489623323.png

Zadania dzielą się na dwie kategorie i posiadają własną automatykę:
Zadania- jeżeli czas wykonania (data końcowa) zostanie przekroczona, zadanie zmienia status na Przeterminowane.
Wydarzenia- jeżeli czas wykonania (data końcowa) zostanie przekroczona, wydarzenie zmienia status na Zakończone.

Tworzenie zadania

Zadanie możesz utworzyć poprzez formularz, do którego link znajdziesz w wielu miejscach CRM:

image-1684490227871.png

Podczas tworzenia zadania automatycznie sprawdzana jest dostępność użytkowników CRM oraz zasobów, aby uniknąć konfliktów na tym polu.

Powiadomienia

Wraz z zadaniami powiązane są powiadomienia- czy to w formie przypomnień o zadaniu czy zaproszeń, gdy ktoś doda Cię do stworzonego przez siebie zadania.

image-1684497213030.png

Zasoby

Zasoby służą do stworzenia listy elementów firmy, które mogą być wykorzystane podczas tworzenia zadań. Zasobem może być wyposażenie firmy np. samochód; sprzęt wspólny z którego korzystają pracownicy, np. stanowisko do webinarów; sala konferencyjna. Dzięki tworzeniu zasobów i przypisywaniu ich do zadań można w łatwy sposób prowadzić ewidencję wykorzystania zasobu i lepiej planować ich wykorzystanie, unikając sytuacji gdzie jeden element będzie potrzebny kilku osobom w tym samym czasie.

Zasoby posiadają własną zakładkę Kalendarz > Zasoby. Wybierając dany zasób z listy, w prosty sposób można sprawdzić jego dostępność w danym czasie.

image-1684488327054.png

Zarządzanie zasobami wymaga posiadania przyznanego uprawnienia, znajdującego się w kategorii Kalendarz:

image-1684497475633.png

Aby utworzyć zasób wystarczy przejść do zakładki zasobów, a następnie kliknąć w ikonkę plusa nad listą dostępnych zasobów.

image-1684487541755.png

W kolejnym kroku wystarczy podać jego nazwę i kliknąć Utwórz. Zasób zostanie dodany listy i będzie można go wiązać z zadaniami.

image-1684487423922.png