Skip to main content

Tworzenie i zarządzanie kalendarzami

Każdy z użytkowników CRM ma wgląd do zakładki z kalendarzami bez posiadania dodatkowych uprawnień. Oznacza to również, że każdy użytkownik może tworzyć dla siebie dowolną liczbę kalendarzy.

image-1684486799013.png

Aby utworzyć nowy kalendarz, wystarczy kliknąć w ikonę plusa znajdującą się w zakładce Kalendarza, nad listą kalendarzy.

image-1684482940053.png

Konieczne będzie podanie kilku dodatkowych informacji:

image-1684483090041.png

  • Nazwa- dowolna nazwa opisująca kalendarz, będzie wyświetlana na liście kalendarzy.
  • Kolor- kolor, który będzie podświetleniem zdarzeń w kalendarzu i jego graficzną prezentacją.
  • Użytkownik- użytkownik, który będzie miał dostęp do kalendarza (można dodać wielu).
  • Rola- uprawnienia jakie dany użytkownik posiada względem konkretnego kalendarza:
    • Administrator- posiada pełnię praw do zarządzania kalendarzem i zadaniami.
    • Zarządca- może dodawać, edytować czy usuwać zadania dodane do kalendarza. Nie może jednak zarządzać ustawieniami kalendarza, jak np. przypisanymi użytkownikami.
    • Obserwator- może wyłącznie obserwować dany kalendarz, widząc dodane w nim zadania. Nie posiada jednak możliwości dodawania nowych czy edycji już dodanych.
Kalendarz "Pozostałe"

Kalendarz Pozostałe agreguje w sobie wszystkie zadania, które są przypisane do użytkownika ale występują w kalendarzach, do których nie ma on jakiegokolwiek dostępu.

Przykład:
Anna dodała zadanie "Spotkanie z klientem" do swojego osobistego kalendarza, do którego nie ma wglądu żaden inny użytkownik. Do zadania dopisała również innego użytkownika (jako użytkownika odpowiedzialnego)- kolegę Marcina, z którym weźmie udział w spotkaniu. Anna będzie widziała zadanie w swoim kalendarzu, natomiast Marcin- zobaczy je u siebie w kalendarzu Pozostałe.