Tworzenie i zarządzanie kalendarzami

Każdy z użytkowników CRM ma wgląd do zakładki z kalendarzami bez posiadania dodatkowych uprawnień. Oznacza to również, że każdy użytkownik może tworzyć dla siebie dowolną liczbę kalendarzy.

image-1684486799013.png

Aby utworzyć nowy kalendarz, wystarczy kliknąć w ikonę plusa znajdującą się w zakładce Kalendarza, nad listą kalendarzy.

image-1684482940053.png

Konieczne będzie podanie kilku dodatkowych informacji:

image-1684483090041.png

Kalendarz "Pozostałe"

Kalendarz Pozostałe agreguje w sobie wszystkie zadania, które są przypisane do użytkownika ale występują w kalendarzach, do których nie ma on jakiegokolwiek dostępu.

Przykład:
Anna dodała zadanie "Spotkanie z klientem" do swojego osobistego kalendarza, do którego nie ma wglądu żaden inny użytkownik. Do zadania dopisała również innego użytkownika (jako użytkownika odpowiedzialnego)- kolegę Marcina, z którym weźmie udział w spotkaniu. Anna będzie widziała zadanie w swoim kalendarzu, natomiast Marcin- zobaczy je u siebie w kalendarzu Pozostałe.


Revision #4
Created 19 May 2023 07:09:48 by tzukiewicz
Updated 19 May 2023 08:58:49 by tzukiewicz