Skip to main content

Zasoby

Zasoby służą do stworzenia listy elementów firmy, które mogą być wykorzystane podczas tworzenia zadań. Zasobem może być wyposażenie firmy np. samochód; sprzęt wspólny z którego korzystają pracownicy, np. stanowisko do webinarów; sala konferencyjna. Dzięki tworzeniu zasobów i przypisywaniu ich do zadań można w łatwy sposób prowadzić ewidencję wykorzystania zasobu i lepiej planować ich wykorzystanie, unikając sytuacji gdzie jeden element będzie potrzebny kilku osobom w tym samym czasie.

Zasoby posiadają własną zakładkę Kalendarz > Zasoby. Wybierając dany zasób z listy, w prosty sposób można sprawdzić jego dostępność w danym czasie.

image-1684488327054.png

Zarządzanie zasobami wymaga posiadania przyznanego uprawnienia, znajdującego się w kategorii Kalendarz:

image-1684497475633.png

Aby utworzyć zasób wystarczy przejść do zakładki zasobów, a następnie kliknąć w ikonkę plusa nad listą dostępnych zasobów.

image-1684487541755.png

W kolejnym kroku wystarczy podać jego nazwę i kliknąć Utwórz. Zasób zostanie dodany listy i będzie można go wiązać z zadaniami.

image-1684487423922.png