Sprzęt marki GRANDSTREAM

Konfiguracja poprzez autokonfigurator

1. Logujemy się do Panelu Klienta TeleCube, następnie przechodzimy do zakładki Wirtualna Centrala > Autokonfigurator Sprzętu gdzie z dostępnej listy należy wybrać urządzenie które chcemy skonfigurować.

image-1649319065687.png

2. Po otwarciu okienka konfiguracji należy uzupełnić je następującymi danymi: