Skip to main content

Modyfikacja karty kontaktu oraz widoku tabeli

Profile Twoich kontaktów oraz widok tabeli z dodanymi osobami i organizacjami mogą być przez Ciebie modyfikowane. Dzięki temu dostosujesz karty kontaktów oraz widoki tabel ściśle do własnych potrzeb, tak, aby agregować jeszcze więcej informacji i wyświetlać je we właściwy dla Ciebie sposób. 

Tworzenie własnych pól w karcie (profilu) kontaktu

W karcie kontaktu możesz utworzyć własne pola, które pomogą Ci w spersonalizowaniu profilu kontaktu (osoby czy organizacji).

Aby utworzyć nowe własne pole do profilu kontaktu należy przejść do zakładki Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Kontakty i w sekcji Własne pola utworzyć nowe pole.

image-1655977864497.png

Każde nowo utworzone własne pole automatycznie pojawi się w czterech miejscach:

  1. Na stronie głównej profilu kontaktu, w sekcji informacje dodatkowe.
  2. W formularzu dodawania nowego kontaktu, w sekcji Własne pola.
  3. W tabli kontaktów jako kolumna możliwa do wyświetlenia.
  4. Jako źródło wyszukiwarki, po którym można przeszukiwać i filtrować tabelę (sekcja Szukaj po przy wyszukiwarce).
Ustawienie własnego widoku tabeli kontaktów

Możesz również ustawić własny widok tabeli, włączając lub wyłączając widoczność poszczególnych kolumn jak i zmieniać ich położenie względem siebie.

Każde dodane własne pole jest jednocześnie kolumną w tabeli kontaktów, wobec czego możesz dostosować widok tabeli ściśle do własnych potrzeb.

Aby zarządzać ustawieniem tabeli należy w zakładce Kontakty > Osoby/ Organizacje kliknąć w button Układ Tabeli, znajdujący się nad tabelą z kontaktami. W tym menu można włączyć widoczność poszczególnych kolumn jak i zamieniać je miejscami względem siebie. 

Przy pomocy suwaków włączysz/ wyłączysz widoczność danej kolumny a strzałki pomogą Ci w ustawieniu kolejności kolumn w tabeli.

image-1665487756704.png

Widok tabeli jest ustawiany indywidualnie dla każdego użytkownika. Oznacza to, że każdy może posiadać swoje własne ustawienie, dopasowane do jego preferencji czy zakresu obowiązków.