Notatki

CRM pozwala na lepszą organizację pracy i archiwizację istotnych informacji dzięki funkcji notatek, które mogą być dodane do zdarzeń billingowych (połączeń, SMS-ów, faksów) jak i do profili utworzonych kontaktów (osób/ organizacji). Dzięki temu wszystkie istotne, zapisane przez użytkowników informacje zbierane są w jednym miejscu.

Notatki dla zdarzeń billingowych

Dodanie notatki

Notatkę do zdarzenia z billingu (połączenia, SMS-a, faksu) można dodać w momencie, kiedy zdarzenie pojawi się w historii kontaktu. W kolumnie akcji dla zdarzenia, które chcemy opisać notatką, wystarczy kliknąć w ikonę notatki.

image-1650267844796.png

Pojawi się nowy Panel, w którym- oprócz możliwości dodania nowej notatki dla zdarzenia, wyświetlone będą również wszystkie inne notatki, dodane do innych zdarzeń billingowych powiązanych z danym numerem. W ten sposób można w prosty sposób zapoznać się np. z historią innych rozmów.

image-1650611925965.png

W TeleCube CRM możesz dodawać również notatki głosowe! Nie musisz wpisywać treści notatki za pomocą klawiatury, wystarczy że klikniesz w ikonkę mikrofonu w polu dodawania notatki a następnie podyktujesz jej treść przez mikrofon. System na bieżąco wpisuje podyktowaną treść. Po wyłączeniu nagrywania, treść notatki można jeszcze edytować za pomocą klawiatury i następnie ją dodać. Opcja działa najlepiej na przeglądarce Google Chrome.

Przypomnienie o notatce

Podczas dodawania notatki istnieje możliwość ustawienia przypomnienia o niej poprzez e-mail wysłany na adres przypisany do konta użytkownika dodającego notatkę. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonę zegara na ekranie dodania notatki i ustawić termin, w jakim przypomnienie ma zostać wysłane.

image-1650612190101.png

Dodatkowe akcje dla notatek

Dla notatek możliwych jest wykonanie kilku dodatkowych akcji opisanych poniżej. Przyciski je wywołujące dostępne są w obrębie pola dodanej notatki.

image-1650354600394.png

Przypinanie notatek- notatka może zostać wyróżniona na tle innych notatek na dwa sposoby

Przypięta notatka charakteryzuje się żółtym tłem oraz wypełnioną ikoną przypięcia.

image-1650355158777.png

Edycja i usuwanie notatek- każdy z użytkowników może edytować oraz usuwać notatki dodane przez siebie. Jeżeli posiada dodatkowe uprawnienia, może również edytować i usuwać notatki dodane przez innych użytkowników. W przypadku braku takich uprawnień- ikona edycji i usuwania na cudzych notatkach nie będzie dostępna.

Historia edycji notatki- każda z edytowanych oraz usuniętych notatek posiada możliwość podejrzenia, jakie działania i przez których użytkowników zostały na niej wykonane. W tym celu wystarczy kliknąć w napis zobacz historię edycji.

image-1650355248449.png

Wyszukiwanie notatek do zdarzeń billingowych

Jeżeli zdarzenie billingowe posiada przypisane do siebie notatki, można je odnaleźć na dwa sposoby:

1. Poprzez filtr zaawansowane w historii kontaktu. W tym celu należy otworzyć menu filtrów, a następnie wybrać kategorię Notatki > Zdarzenia z notatkami.

image-1650267775195.png

2. Ikona notatek w kolumnie akcji posiada czerwoną kropkę, która oznacza, że do zdarzenia zostały dodane notatki.

image-1650267795989.png

Notatki do kontaktów

Notatkami mogą zostać również opatrzone profile kontaktów- do tego celu służą notatki profilowe.

Dodawanie notatek profilowych

Aby dodać nową notatkę, należy wejść w profil klienta, w którym chcemy ją umieścić, a następnie na głównej stronie Profil w sekcji po prawej stronie kliknąć Utwórz notatkę.

image-1650354785111.png

Dzięki temu pojawi się nowy formularz, w którym możemy wpisać treść notatki.

image-1650612305466.png

W TeleCube CRM możesz dodawać również notatki głosowe! Nie musisz wpisywać treści notatki za pomocą klawiatury, wystarczy że klikniesz w ikonkę mikrofonu w polu dodawania notatki a następnie podyktujesz jej treść przez mikrofon. System na bieżąco wpisuje podyktowaną treść. Po wyłączeniu nagrywania, treść notatki można jeszcze edytować za pomocą klawiatury i następnie ją dodać. Opcja działa najlepiej na przeglądarce Google Chrome. 

Przypomnienie o notatce

Podczas dodawania notatki istnieje możliwość ustawienia przypomnienia o niej poprzez e-mail wysłany na adres przypisany do konta użytkownika dodającego notatkę. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonę zegara na ekranie dodania notatki i ustawić termin, w jakim przypomnienie ma zostać wysłane.

image-1650271604498.png

Dodatkowe akcje dla notatek

Dla notatek możliwych jest wykonanie kilku dodatkowych akcji opisanych poniżej. Przyciski je wywołujące dostępne są w obrębie pola dodanej notatki.

image-1650355039616.png

Przypinanie notatek- notatka może zostać wyróżniona na tle innych notatek na dwa sposoby

Przypięta notatka charakteryzuje się żółtym kolorem tła i wypełnioną ikoną przypięcia.

image-1650355102695.png

Edycja i usuwanie notatek- każdy z użytkowników może edytować oraz usuwać notatki dodane przez siebie. Jeżeli posiada dodatkowe uprawnienia, może również edytować i usuwać notatki dodane przez innych użytkowników. W przypadku braku takich uprawnień- ikona edycji i usuwania na cudzych notatkach nie będzie dostępna.

Historia edycji notatki- każda z edytowanych oraz usuniętych notatek posiada możliwość podejrzenia, jakie działania i przez których użytkowników zostały na niej wykonane. W tym celu wystarczy kliknąć w napis zobacz historię edycji.

image-1650355224928.png

Wyszukiwanie notatek

Aby zobaczyć wszystkie dodane notatki profilowe, wystarczy wejść w profil danego kontaktu, a następnie przejść do sekcji Notatki.

image-1650355490185.png

Domyślnie pokazywane są wszystkie nieusunięte notatki- jeżeli chcemy zobaczyć również i usunięte zdarzenia, wraz z informacją kto je usunął- wystarczy zaznaczyć checkbox Pokaż usunięte zdarzenia.

Wyszukiwarka

Możemy wyszukać również konkretną notatkę, jeżeli znamy fragment jej treści (nie ma znaczenia, czy jest to notatka do zdarzenia billingowego czy do profilu). W tym celu wystarczy skorzystać z wyszukiwarki.

image-1650355793963.png