Skip to main content

Ankiety (kwestionariusze) obsługi połączeń

TeleCube CRM pozwala na tworzenie ankiet (kwestionariuszy) mających ułatwić użytkownikom CRM obsługę połączeń, a z punktu widzenia managera- poprawnie gromadzić dane o odbytych rozmowach.

Ankiety stworzysz w dowolny i właściwy dla Ciebie i Twojej firmy sposób, dzięki czemu będą dopasowane do profilu Twojej działalności i potrzebnych Ci danych.

Stworzenie ankiety

Aby stworzyć nową ankietę musisz posiadać specjalne uprawnienie, dostępne w sekcji Telefonia.

image-1686312354468.png

Następnie przejdź do zakładki Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Połączenia i SMS > Ankiety telefoniczne. Kliknij w ikonkę plusika w prawym górnym rogu sekcji.

image-1686312184089.png

W formularzu, który pojawi się na ekranie podaj nazwę ankiety, jej opis oraz wskaż użytkowników, którzy mogą z niej korzystać.

image-1686312454131.png

Po kliknięciu w przycisk Dodaj, przejdziesz do ekranu konfiguracji pytań. Tutaj możesz dodawać poszczególne pytania, na które użytkownik będzie mógł udzielić odpowiedzi.

image-1686312740915.png

Objaśnienia pól:

 • Pytanie- wpisz tu swoją treść (pytanie) na które użytkownik ma udzielić odpowiedzi.
 • Rodzaj odpowiedzi- możesz wybrać jeden z czterech typów (rodzajów) pytania. Może to być:
  • pole tekstowe, pozwalające użytkownikowi wpisać własną odpowiedź;
  • pole numeryczne, pozwalające na wpisanie wartości liczbowej;
  • lista rozwijana, pozwalająca na wybór jednej ze wcześniej przygotowanych wariantów odpowiedzi (opcja przydatna dla pytań zamkniętych z jednym wariantem odpowiedzi);
  • lista rozwijana wielokrotnego wyboru, pozwalająca na wybór kilku ze wcześniej przygotowanych wariantów odpowiedzi (opcja przydatna dla pytań zamkniętych z wieloma wariantami odpowiedzi);
 • Pole wymagane- zaznacz, jeżeli użytkownik musi udzielić odpowiedzi na to pytanie zanim przejdzie dalej.
 • Pytanie zależne od jednego z poprzednich pytań- opcja pozwala powiązać to pytanie z wybraną we wcześniejszym pytaniu odpowiedzią. Np. dane pytanie można wyświetlić, jeżeli w poprzednim udzielono odpowiedzi "nie".

Obecnie można wiązać pytania tylko z tymi, które są typu listy rozwijanej.


Obsługa ankiety

Ankietę możesz wypełnić w jednym z dwóch miejsc:

 • w trakcie trwania połączenia w oknie obsługi rozmowy;
 • w szczegółach połączenia, np. poprzez zakładkę Historia kontaktu > Szczegóły połączenia > Ankiety.

Aby ankieta była możliwa do wyboru i wypełnienia, w Ustawieniach CRM musi posiadać status Aktywna.

image-1686312184089.png

image-1686313529916.png

image-1686313664166.png

Statystyki

Możesz w prosty sposób dotrzeć do wypełnionych przez użytkowników CRM ankiet, zapoznać się z ich wynikami zarówno w formie zbiorczej jak i wyszukiwania konkretnych, pojedynczych nawet ankiet.

Wyszukiwanie połączeń wg wypełnionych ankiet

Po przejściu do Historii kontaktu kliknij w przycisk Ankiety, znajdujący się nad tabelą ze spisem. Następnie wybierz ankietę, którą chcesz wyszukać.

image-1686311185859.png

Otrzymasz formularz, w którym możesz zaznaczać poszczególne odpowiedzi tak, aby odnaleźć te połączenia, które zawierają dany zestaw odpowiedzi, np. w celu sprawdzenia nagrania połączenia, czy zostało ono poprawnie obsłużone przez konsultanta.

image-1686311352148.png

Wyszukiwarka ankiet jest w pełni kompatybilna z pozostałymi filtrami dla połączeń. Oznacza to, że możesz najpierw zawęzić wyniki wyszukiwania np. do konkretnego rodzaju połączenia lub konsultanta, a następnie dodatkowo przefiltrować je wobec udzielonych w ankiecie odpowiedzi.

Statystyki i raporty

Przygotowaliśmy również moduł zbiorczego podsumowania wypełnionych ankiet. Dzięki temu sprawdzić rozkład odpowiedzi w wybranym przez siebie okresie, np. trwania konkretnej kampanii.

Wejdź w zakładkę Raporty w menu bocznym, a następnie wybierz opcję Ankiety z górnego menu. Wybierz rodzaj (zbiorczy lub indywidualny użytkownika) oraz okres, za jaki chcesz przygotować raport i kliknij Generuj.

image-1686311671689.png

Raport możesz również pobrać w formie pliku PDF.