Nieodebrane połączenia

Wszystkie nieodebrane połączenia przychodzące na Twoją infolinię można znaleźć w zakładce Historia kontaktu > Nieodebrane. Dzięki temu w prosty sposób będzie można odnaleźć te połączenia, które nie doszły do skutku i odpowiednio na nie zareagować, unikając ryzyka utraty klienta.

Sekcja ta, poza m.in. możliwością oddzwonienia, dodania notatki czy tagowania połączenia, została rozbudowania o szereg dodatkowych funkcji, takich jak:

Zasada działania listy nieodebranych połączeń

Powiadomienia

Każde nowe nieodebrane połączenie trafia na listę nieodebranych, tworząc nowy wiersz. O takiej sytuacji informuje specjalne powiadomienie jak i liczba wpisów na liście u góry ekranu CRM.

image-1650449414347.png

Dodatkowo, każdy użytkownik może włączyć indywidualne powiadomienie o nowym nieodebranym połączeniu via e-mail. Wystarczy na ekranie nieodebranych połączeń (Historia kontaktu > Nieodebrane) kliknąć w ikonę zębatki i zaznaczyć checkbox.

image-1650450732860.png

Funkcjonowanie listy

Jak wspomniano, na listę trafia każde nowe nieodebrane połączenie tworząc nowy wpis.

W przypadku, gdy osoba dzwoniąca nie dodzwoni się kilkukrotnie pod rząd, na liście pojawi się tylko jeden wiersz z połączeniem, ale ze zaktualizowaną datą ostatniego nieodebranego połączenia.

image-1650451168356.png

Każdy z wierszy można dodatkowo rozwinąć, klikając w strzałkę na początku każdego z nich. W ten sposób zostanie wyświetlona mała tabela, zawierająca historię obsługi konkretnego połączenia, z informacjami jakie próby zostały podjęte. Ułatwia to kontrolę nad odpowiednią obsługą nieodebranych połączeń. W tabeli rejestrowane są również manualne usunięcia wierszy- dzięki czemu można uniknąć sytuacji, w której nierzetelni konsultanci usuwają takie połączenia, zamiast na nie oddzwaniać

image-1650528029081.png

Aby próby kontaktu zwrotnego były widoczne w małej tabeli dla rozwiniętego wiersza danego połączenia (screen powyżej), użytkownik musi wykonać połączenie lub wysłać SMS koniecznie z poziomu akcji (Zadzwoń / Wyślij SMS) w CRM. Wykonanie akcji z innego miejsca poza CRM (np. wpisując numer ręcznie w zewnętrznej aplikacji) nie spowoduje pojawienia się połączenia w tabeli.

Usuwanie połączeń z listy

Połączenie z listy może być usunięte na kilka sposobów:

Jeżeli zdarzy się, że osoba, której połączenie widnieje na liście nieodebranych zadzwoni ponownie i tym razem się dodzwoni, połączenie również automatycznie zniknie z listy, aby zachować porządek.

Aby podejrzeć usunięte/ ukryte zdarzenia, wystarczy w filtrach, w kategorii widok, wybrać interesującą nas opcję.

image-1650452046262.png

W każdej chwili możesz przywrócić ukryty rekord klikając ikonę przywróć (widoczna jest wyłącznie dla ukrytych zdarzeń).

image-1650452197271.png


Ustawienia nieodebranych połączeń

W celu dostosowania globalnych ustawień dotyczących nieodebranych połączeń należy przejść do zakładki Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Połączenia > Zobacz szczegóły i w sekcji Ustawienia nieodebranych połączeń dokonać niezbędnych ustawień.

image-1650449355550.png

Każde z połączeń na liście nieodebranych można dodatkowo ręcznie ukryć lub przywrócić jego widoczność, posiadając odpowiednie uprawnienia do momentu ich całkowitego, trwałego usunięcia.

Statystyki

Jako uzupełnienie pozwalające na sprawne zarządzanie nieodebranymi połączeniami dodaliśmy moduł statystyk. Po kliknięciu w przycisk Statystyki, otworzy się nowe okno, które wskaże dwie cenne informacje:

image-1651214091751.png

Wykres w lewej części okna (ostatni status) wskazuje ostatnią akcje, jaka została wykonana na połączeniach w danym przedziale czasu. Inaczej mówiąc, pokazuje pogrupowanie nieodebranych połączeń według ich ostatniego statusu- dzięki temu sprawdzimy, na ile z nich pomyślnie oddzwoniono, na ile wysłano SMS a w ilu nie podjęto nawet próby oddzwonienia. Uwaga- do wykresu są brane wszystkie nieodebrane połączenia z wybranego przedziału czasu- zarówno te widoczne jak i ukryte.

image-1651216096837.png

Wykres w prawej części ekranu (usunięte przez) pokazuje stosunek połączeń usuniętych przez automat (np. po przekroczeniu czasu przechowywania połączeń na liście lub pomyślnym oddzwonieniu), usuniętych ręcznie przez użytkowników oraz znajdujących się obecnie na liście.

image-1651214793277.png

Aby wyświetlić listę połączeń, które odpowiadają wyświetlonym wykresom, w celu dalszej analizy konkretnych przypadków, wystarczy w tabeli z nieodebranymi połączeniami, z menu filtrów zaawansowanych wybrać:


Revision #9
Created 20 April 2022 09:58:54 by tzukiewicz
Updated 4 January 2023 10:19:49 by tzukiewicz