Skip to main content

Okno obsługi rozmowy

Czym jest okno obsługi rozmowy?

CRM umożliwia pracę z połączeniem jeszcze w czasie jego trwania. Dzięki funkcji okna obsługi rozmowy możesz dodać tagi czy notatki do połączenia jeszcze w czasie jego trwania

Dodatkowo, okno obsługi rozmowy wyświetla szereg przydatnych informacji, które mogą pomóc w poprawnej obsłudze rozmowy przez konsultanta, jak np. dane o profilu dzwoniącego (jeżeli jest zapisany jako kontakt w CRM), notatki z poprzednich połączeń czy dane o zamówieniach w BaseLinker, jeżeli włączona jest integracja.

image-1673431359480.png

Jak korzystać z okna obsługi rozmowy?

Aby otworzyć okno obsługi dla danej rozmowy, w pierwszej kolejności należy dodać do niego trwające połączenie. Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Ręcznie, poprzez kliknięcie w ikonę dokumentu w tabeli aktywnych połączeń. Każdy użytkownik może w ten sposób dodać połączenie do obsługi, niezależnie od tego, czy faktycznie prowadzi rozmowę.

image-1672826088511.png

Użytkownik, który prowadzi dane połączenie i korzysta z dialera, może również skorzystać z dedykowanego przycisku:

image-1672827100253.png

2. Połączenia mogą być dodawane do okna obsługi automatycznie (dodatkowo otwierając okno rozmowy) kiedy tylko system wykryje, że dany użytkownik prowadzi rozmowę. W tym celu należy przejść do Panelu Zarządzania > Ustawienia CRM > Połączenia i SMS, a następnie w odpowiednim oknie wskazać użytkowników, dla których połączenia mają być automatycznie dodawane do okna obsługi.

image-1672826846600.png

Okno obsługi rozmowy można otworzyć (np. po jego minimalizacji) każdorazowo poprzez ikonę na górnym pasku CRM, klikając w odpowiednią ikonę. Ikona będzie klikalna tylko w przypadku, gdy są dodane jakiekolwiek połączenia.

image-1672826450641.png

Aby zakończyć pracę z połączeniem i finalnie dodać tagi oraz notatki do danego połączenia, należy kliknąć przycisk Zakończ w otwartym oknie obsługi połączenia. Praca wykonana podczas połączenia zostanie zapisana, a kiedy połączenie wpadnie do Historii kontaktu, zostanie uzupełnione o dodane notatki i tagi.

Pamiętaj, aby dla notatek, przed finalnym zamknięciem okna, wcisnąć przycisk Utwórz.

image-1673431368860.png

Raz otwarte okno obsługi pozostanie możliwe do otwarcia aż do kliknięcia przycisku Zapisz i zakończ. Dzięki temu notatki czy tagi można dodawać również wtedy, kiedy połączenie zostało zakończone lub wrócić do pracy nad nim po upływie dłuższego czasu.