Skip to main content

Systemowe centrum powiadomień

Dialer pozwala na informowanie o połączeniach przychodzących również poprzez wykorzystanie systemowego centrum powiadomień. Wystarczy, że zezwolisz swojej przeglądarce na wysyłanie tego typu powiadomień.

image-1651670562301.png


Zezwolenia w przeglądarce


Google Chrome
rozwiń

Kliknij w przeglądarce ikonę trzech kropek, następnie wybierz Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryn i w sekcji Uprawnienia, wybierz opcję Powiadomienia.

Upewnij się, że w sekcji Działanie domyślne masz zaznaczoną opcję Strony mogą prosić o zgodę na wysyłanie powiadomień a w sekcji Zezwolono na wysyłanie powiadomień widnieje adres Twojego CRM-u.

image-1651670973137.png


Firefox
rozwiń

Kliknij w przeglądarce ikonę trzech kresek, następnie wybierz Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo, przejdź do sekcji Uprawnienia, następnie w sekcji Powiadomienia wybierz ustawienia.

image-1651671430077.png

W nowym oknie upewnij się, że adres Twojego CRM-u jest dodany do listy.

image-1651671473999.png


Microsoft Edge
rozwiń

Kliknij w ikonę kłódki przy pasku adresowym strony, aby wywołać okno uprawnień.

image-1651671114316.png

Następnie, na liście z uprawnieniami zaznacz w sekcji Powiadomienia > Zezwalaj oraz Mikrofon > Zezwalaj.

image-1651671207506.png


Safari (Mac OS)
rozwiń

Przejdź do Preferencje > Powiadomienia > Witryny. Upewnij się, że że adres Twojego CRM-u jest na liście dostępowej

image-1651674018054.png


Zezwolenia w systemie operacyjnym


Windows
rozwiń

Otwórz Ustawienia, następnie przejdź do kategorii System i wybierz Powiadomienia i akcje. Upewnij się, że masz włączoną opcję Powiadomienia z aplikacji i od innych nadawców.

image-1651671968812.png

Dodatkowo, na liście aplikacji poniżej odnajdź przeglądarkę, z której korzystasz i upewnij się, że ma włączone powiadomienia.

image-1651672071143.png

Kliknij w ikonę przeglądarki, aby otworzyć dodatkowe ustawienia i sprawdź, czy nie są one w żaden sposób blokowane.

image-1651672155275.png


MacOS
rozwiń

Wybierz Preferencje systemu > powiadomienia i stan skupienia. Wybierz z listy przeglądarkę, z której korzystasz i upewnij się, że powiadomienia są włączone.

image-1651673671844.png