Skip to main content

Talkie.ai

1. Zastosowanie Bota Talkie.ai

Zastosuj bota Talki.ai na przykład kiedy otrzymujesz często pojawiające się takie same pytania, na które odpowiedź jest niezmienna. Bot nauczony szyku rozmowy i możliwych ścieżek jej przebiegu poprowadzi rozmowę zgodnie z ustalonym schematem. Pozwoli to zaoszczędzić czas Twoim Konsultantom, który będą mogli poświęcić na rozmowy z Klientami, dzwoniącymi w sprawach, które wymagają indywidualnego podejścia.

2. Uruchomienie

Po ustaleniu w którym miejscu schematu centrali połączenie ma trafić na bota należy kliknąć zielony button z plusem w lewym górnym rogu edytora schematu centrali a następnie wybrać element "Talkie.ai"

Po wybraniu elementu powinno wyświetlić się okno jego edycji które należy uzupełnić odpowiednimi danymi:

Screenshot 2023-02-09 at 13-32-25 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

1. Nazwa Bota - należy podać przyjazną nazwę dla Twojego bota

2. Adres Bota - adres SIP Twojego Bota w Talkie.ai. Składa się z identyfikatora Bota oraz adresu IP serwera Talkie.ai. Dane takie możesz uzyskać bezpośrednio od Talkie.ai

Po uzupełnieniu powyższych informacji należy wybrać z listy rozwijanej schemat centrali na którego zasoby Talkie.ai ma zwracać rozmówcę zgodnie z przebiegiem rozmowy. Po wybraniu z listy odpowiedniego schematu wyświetlą się wszystkie jego zasoby wraz z przydzielonymi do nich identyfikatorami:

Screenshot 2023-02-09 at 13-34-11 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Identyfikator danego zasobu należy przekazać stronie Talkie.ai aby na jego podstawie bot kierował rozmówce do odpowiedniego zasobu po zakończeniu analizy.

3. Podpięcie do schematu

Podobnie jak pozostałe elementy na schemacie centrali, element Talkie.ai podpinamy w odpowiednim miejscu łącząc go strzałkami z innymi elementami metodą "Przeciągnij i upuść".

Szerzej zostało to opisane w rozdziale o tworzeniu schematu centrali z którym można się zapoznać tutaj.

Podpinając element Talkie.ai do schematu należy mieć jednak na uwadze, że nie można z niego utworzyć więcej odnóg (ścieżek) na schemacie ponieważ za dalsze kierowanie dzwoniącego odpowiadają wspomniane w pkt. 2 identyfikatory. Tak więc element Talkie.ai będzie ostatnim na wybranej ścieżce połączenia.