Weryfikacja Numeru Dzwoniącego

Czym jest weryfikacja numeru dzwoniącego?

Element zweryfikuje czy osoba dzwoniąca z danego numeru znajduję się w wczesnej utworzonej książce telefonicznej a następnie skieruje ją zgodnie z ustawieniami elementu. Dzięki temu w łatwy sposób można stworzyć odrębne ścieżki dla klientów VIP lub blokować niechciane numery.

Dodanie weryfikacji numeru dzwoniącego do schematu pozwoli:
- akceptować połączenia jedynie z numerów, dodanych do tak zwanej białej listy,
- automatycznie odrzucać połączenia znajdujące się na tzw. czarnej liście,
- tworzyć alternatywne ścieżki połączeń dla kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.

Jeżeli chcesz skonfigurować weryfikację numeru na swoim schemacie centrali i potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z poniższym filmem lub poradnikiem w formie tekstowej:
Ustawienia elementu Weryfikacja Numery Dzwoniącego

Aby dodać element weryfikacji dzwoniącego do schematu, z menu elementów Wirtualnej Centrali dostępnego w lewym, górnym rogu pod ikoną zielonego buttona z plusem wybierz Weryfikacja numeru dzwoniącego.

image-1653989465229.png

W dalszej części określ kilka podstawowych parametrów elementu:

1. Opis - pozwala na ustawienie dowolnej nazwy, która pozwoli na łatwe rozpoznanie elementu. na schemacie.

2. Zastrzeżone numery - w tej sekcji należy wybrać jak centrala ma potraktować połączenia z numeru zastrzeżonego. 
Do wyboru są dwie możliwości:
- Odrzuć połączenia (traktuj jako numer, którego nie znaleziono na liście (w wybranej książce telefonicznej)) ;
- Przyjmuj połączenie (traktuj jako numer znaleziony na liście (w wybranej książce telefonicznej)).

image-1651135852475.jpg

Następnie należy zaznaczyć książki telefoniczne, w której może znajdować się numer osoby dzwoniącej aby centrala wiedziała jak ma kierować połączenie dalej.

image-1651143469778.jpg

Jeżeli książka telefoniczna nie została jeszcze utworzona po przez kliknąć button z "+" można ją z łatwością dodać. Więcej informacji o książkach telefonicznych znajdziesz tutaj.

Po skonfigurowaniu elementu należy element zapisać i połączyć go z innymi elementami po przez przeciągnięciu strzałki i wybierając odpowiednią opcję z listy:

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień należy zapisać je klikając niebieski button Zapisz Ustawienia.

Screenshot 2022-04-14 at 13-26-59 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Następnie połącz weryfikację dzwoniącego z innymi elementami na schemacie.image-1653989793787.png


Revision #21
Created 12 April 2022 09:40:51 by Przemek
Updated 27 February 2023 11:21:09 by Iza