Zapowiedź

Czym jest element zapowiedzi?

Jest to element który pozwala na głosowe przekazanie klientowi wiadomości głosowej np. powitania, informacji o godzinach pracy czy nagrywaniu rozmów.

Dzięki zastosowaniu elementu Zapowiedź m.in.:
- powitasz Klientów dzwoniących do Twojej firmy,
- przekażesz Klientom komunikat RODO lub o nagrywaniu połączeń,
- poinformujesz o godzinach pracy Twojego biura.

Jeżeli chcesz skonfigurować element zapowiedzi na swoim schemacie centrali i potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z poniższym filmem lub poradnikiem:

Ustawienia zapowiedzi

Aby dodać element zapowiedzi do schematu, z menu elementów Wirtualnej Centrali dostępnego w lewym, górnym rogu pod ikoną zielonego buttona z plusem wybierz Zapowiedź.

image-1653040561259.png

1. Nazwa zapowiedzi - dowolna przyjazna nazwa zapowiedzi, która pomoże odróżnić ten element od innych na schemacie.

2. Zapowiedź - pole które pozwala na wybranie z listy utworzonej zapowiedzi. W sekcji widnieją również 3 ikony:

3. Powtórz - pozwala osobie dzwoniącej na ponowne odsłuchanie zapowiedzi wybierając konkretny numer tonowy. Konkretny wybór tonowy który ma powtórzyć zapowiedź należy wybrać z listy.

Screenshot 2022-04-14 at 13-48-29 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Dodatkowo istnieje możliwość zaznaczenia checkboxa, który pozwala na przerwanie zapowiedzi w dowolnym momencie poprzez wybór tonowy (wciśnięcie klawisza na klawiaturze telefonu).

Screenshot 2022-04-14 at 13-57-51 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień należy zapisać je klikając niebieski button Zapisz Ustawienia.

Screenshot 2022-04-14 at 13-26-59 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Następnie połącz zapowiedź z innymi elementami na schemacie, np. kolejką.

image-1653040405997.pngRevision #8
Created 12 April 2022 09:39:56 by Przemek
Updated 11 October 2022 08:24:43 by tzukiewicz