Skip to main content

Statystyki z połączeń RINGY

Statystyki z połączeń RINGY

Dzięki statystykom RINGY posiadasz również dostęp statystyk zamówionych wcześniej połączeń. Wystarczy, że otworzysz zakładkę w Panelu Klienta TeleCube Rozbudowa Centrali > RINGY- widget callback i wybierzesz sekcję statystyki z widgetu.

Statystyki mogą być przedstawione w dwojaki sposób:

  • jako raport zawierający zbiór wykresów,
  • jako tabela połączeń.

Dzięki temu sprawdzisz, jak skuteczny jest stworzony przez Ciebie widget. Dowiesz się, ile połączeń zostało zrealizowanych i z jakim skutkiem, jak rozkładają się połączenia w ciągu dnia czy jak prezentuje się czas prowadzonych rozmów. Dodatkowo, każdy typ raportu możesz eksportować do pliku PDF.

image-1649340986008.png

image-1649341082140.png

image-1649341191080.png

image-1649341219055.png