Skip to main content

Tworzenie i edycja tagów

Tagi można stworzyć oraz edytować już istniejące w CRM wybierając podążając ścieżką Panel Zarządzania > Ustawienia CRM  > Tagi > Zobacz szczegóły.

Otworzy nam się strona zawierająca wszystkie utworzone już tagi wraz z ich przypisaniem do kategorii oraz kreator tworzenia tagu.

image-1650020720539.png

Tworzenie tagu

Stworzenie nowego tagu jest bardzo proste i odbywa się w trzech krokach przy użyciu kreatora tagów:

1. Należy określić kolor tła tagu, jaki ma być dla niego zastosowany. W tym celu proponujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome, która posiada najlepszy i dający najwięcej możliwości zasobnik kolorów.

2. Musimy podać tekst, który ma być wyświetlany jako nazwa/ opis tagu.

3. Na koniec wybieramy, dla których kategorii tag ma być przypisany (w których może zostać użyty).

Stworzony tag może być przypisany do jednej z trzech kategorii:
- osoby- aby można z niego korzystać przy oznaczaniu dodanych osób w kontaktach;
- organizacje- aby można z niego korzystać przy oznaczaniu dodanych organizacji w kontaktach;
- billing- aby można z niego korzystać do oznaczenia zdarzeń billingowych- połączeń, SMS-ów i faksów.

Po kliknięciu przycisku dodaj, utworzony tag pojawi się na liście po lewej stronie ekranu.

Edycja tagu

Aby edytować wcześniej utworzony tag, wystarczy wybrać ikonę edycji wybranego tagu w kolumnie akcji na utworzonych tagach. Pojawi się nowe okno, podobne do kreatora tworzenia tagu, w którym możemy edytować jego podstawowe parametry jak kolor i opis. Aby zmienić przypisanie do kategorii tagu, wystarczy jedynie kliknąć we właściwy checkbox zaznaczając lub odznaczając go.

image-1650020795175.png

Zmiana przypisania kategorii tagu nie powoduje jego odpięcia w miejscach, w których został już użyty. Będzie on widoczny i przypisany w tym miejscu aż do jego ręcznego usunięcia.

Usuwanie tagu

Aby usunąć utworzony tag, wystarczy kliknąć w ikonę usuń w kolumnie akcji na utworzonych tagach i potwierdzić operację.

image-1650020837448.png

Usunięte tagi zostaną automatycznie usunięte z miejsc, w których były użyte (zostaną odpięte od zdarzeń, do których były przypisane).