Thulium

Integracja SIPTrunk TeleCube z systemem Thulium.

Integracja bramki SMS

Integracja bramki SMS TeleCube z systemem Thulium pozwoli Ci, w kilku prostych krokach, na dwukierunkową obsługę SMS bezpośrednio w systemie Thulium.

Skonfiguruj bramkę SMS w TeleCube

1. Zaloguj się do Panelu Klienta TeleCube następnie przejdź do zakładki Bramka SMS > Integracja (API).

2. W sekcji Adresy IP, dodaj adres Twojej centrali w Thulium jako autoryzowany. Jeżeli nie znasz swojego adresu IP centrali Thulium, skontaktuj się Działem Obsługi Klienta Thulium.

image-1690799235203.png

3. Przejdź do sekcji Callback URL i w polu Adres callback- wiadomości przychodzące wpisz adres Twojej instancji w Thulium dopisując do niego "/panel/tickets/incoming/telecube" po zakończeniu ".com". Przykładowo, wpisana wartość powinna wyglądać tak:

https://przykładowanazwa.thulium.com/panel/tickets/incoming/telecube

image-1690887679575.png

4. Po dodaniu adresu IP jako autoryzowany, przejdź do sekcji Konfiguracja API i pozostaw tę stronę otwartą. Dane API Login oraz API Hasło będą potrzebne w kolejnych krokach.

image-1690799418220.png

Dodaj bramkę SMS TeleCube w Thulium

5. Zaloguj się do swojego konta w Thulium a następnie przejdź do sekcji Administracja > Zaawansowane > Konfiguracja kont e-mail i SMS.

image-1690799550874.png

6. Zobaczysz listę dodanych wcześniej kont e-mail oraz SMS. Korzystając z przycisku po prawej stronie, wybierz Dodaj konto > SMS.

7. W formularzu dodania nowego konta musisz wypełnić kilka pól:

image-1690801820635.png

Sekcja wiadomości przychodzące

image-1690802319571.png

Sekcja wiadomości wychodzące

image-1690802266994.png

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy poprawnie skonfigurowałeś dane dla wysyłki SMS, skorzystaj z opcji Sprawdź na dole formularza. Będziesz mógł wysłać w ten sposób testową wiadomość SMS.

Każdy numer komórkowy lub własne pole z nazwą nadawcy, jakie posiadasz w TeleCube, musi mieć utworzony własny profil. Jeżeli posiadasz 3 numery komórkowe w TeleCube, powinieneś utworzyć 3 profile obsługi SMS w Thulium.

8. Ostatnim krokiem jest utworzenie reguł dla przychodzących wiadomości SMS, aby np. trafiały automatycznie do kolejki zgłoszeń. W tym celu przejdź w systemie Thulium do zakładki Administracja > Zgłoszenia > Reguły wiadomości i ustaw wybrane akcje. Jeżeli potrzebujesz pomocy z konfiguracją reguł, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Thulium.


Najczęstsze problemy i oznaczenia komunikatów

UNAUTHORIZED_IP_ADDRESS- komunikat oznacza, że adres IP wskazany w polu Uprawnione adresy IP jest nieprawidłowy dla Twojej centrali lub nie został dodany do Panelu Klienta TeleCube. Upewnij się, że podajesz adres centrali Thulium, a nie np. lokalnego komputera przy którym pracujesz.

SENDER_ID_NOT_REGISTERED- komunikat oznacza, że pole Nazwa nadawcy dla wiadomości wychodzących jest błędnie wypełnione. Sprawdź, czy dodany numer komórkowy jest poprzedzony prefiksem kraju (dla Polski jest to 48) lub czy własne pole nadawcy jest poprawnie wskazane oraz zarejestrowane w TeleCube.


Przydatne linki

Aktywacja nowego numeru komórkowego w TeleCube 

Przenieś obecnie posiadany numer komórkowy do TeleCube

Aktywacja własnej nazwy nadawcy do wysyłek SMS


Integracja telefonii i numerów

Aby zintegrować telefonię TeleCube z systemem Thulium wykonaj poniższe kroki.

Działania w systemie TeleCube

1. Aby rozpocząć integrację musisz posiadać w TeleCube zarejestrowane konto na pakiet SIPTrunk:

2. Posiadając już konto w pakiecie SIPTrunk, skontaktuj się z BOK TeleCube w celu utworzenia profilu SIPTrunk. Będziesz musiał podać:

3. TeleCube przygotuje dla Ciebie profil SIPTrunk i poda Ci jego dane autoryzacyjne. Zapisz je sobie, będą potrzebne do konfiguracji profilu operatora w systemie Thulium:

4. Zaloguj się do swojego panelu klienta TeleCube, następnie przejdź do zakładki Wirtualna Centrala> Numery Telefonu> Zarządzaj numerami i przekieruj wybrane numery na Twój profil SIPTrunk.

image-1690976823230.png

Wykonanie tego kroku zalecane jest dopiero wtedy, gdy skonfigurujesz system Thulium, aby nie przerwać ciągłości działania numeru.

Działania w systemie Thulium

5. Zaloguj się do swojego konta Thulium i dodaj TeleCube jako Operatora. W tym celu przejdź do zakładki Administracja > sekcja Telekomunikacja > Operatorzy, a następnie kliknij w przycisk Dodaj operatora.

6. W nowo otwartym widoku wybierz z rozwijanej listy operatorów profil TeleCube i uzupełnij formularz danymi do SIPTrunka, jakie otrzymałeś od TeleCube:

image-1690977244708.png

Jeżeli napotkałeś jakiekolwiek problemy z dodaniem TeleCube jako operatora skorzystaj z poradnika lub skontaktuj się z DOK Thulium pod numerem 12 397 53 01. Poprawnie wypełnione pola (uwzględniając Twoje dane) powinny wyglądać następująco:

image-1690977533228.png

Połączenia wychodzące z Thulium

7. Aby obsługiwać połączenia wychodzące z systemu Thulium konieczne będzie stworzenie domyślnych reguł routingu. Informacje o tym, jak wykonać to zadanie znajdziesz tutaj.

Przykład: po wpisaniu 9 cyfrowego numeru w dialerze połączenie zostanie wykonane z prezentacją numeru „48327061162”.

image-1690978513416.png

Połączenia przychodzące do Thulium

8. Dla celów obsługi połączeń przychodzących należy stworzyć właściwe reguły przekierowań połączeń. Poradnik dostępny jest tutaj.

Przykład: połączenia na numer 327061162 trafi do kolejki „Infolinia”.

image-1690978448723.png


Jak sprawdzić adres IP centrali w Thulium?

Dla celów integracji telefonii TeleCube z systemem Thulium konieczne będzie ustalenie adresu IP centrali w Thulium. Można go poznać na jeden z dwóch sposobów.

Kontakt z Działem Obsługi Klienta Thulium

Wystarczy, że zadzwonisz pod numer 12 397 53 01 i powiesz, czego potrzebujesz. Zespół Thulium udzieli Ci wszelkiej niezbędnej pomocy!

Własnoręczne sprawdzenie adresu IP

Adres IP możesz w prosty sposób sprawdzić samemu:

1. Otwórz w swoim systemie aplikację Wiersz polecenia. Jeżeli korzystasz z systemu Windows, kliknij w menu Start, a następnie wpisz ciąg znaków cmd. System zasugeruje Ci wskazaną aplikację. Uruchom ją.

image-1690978897831.png

2. W okienku aplikacji wpisz polecenie ping [spacja] adres_twojego_systemu_Thulium. Komenda powinna wyglądać tak:

image-1690979127617.png

3. Kliknij klawisz Enter. W odpowiedzi dostaniesz adres IP centrali w Thulium.

image-1690979566149.png