Skip to main content

Opis poszczególnych uprawnień

Wyjaśnienie działania konkretnych uprawnień według ich kategorii.

Uprawnienia
Rozwiń
 • Wyświetlenie listy uprawnień- użytkownik może zobaczyć uprawnienia przydzielone do danej grupy, bez możliwości ich edycji.
 • Zarządzanie grupami uprawnień- użytkownik może tworzyć nowe i modyfikować istniejące grupy uprawnień.
 • Usuwanie grup uprawnień- użytkownik może usuwać istniejące grupy uprawnień.

Użytkownicy
Rozwiń
 • Dodawanie użytkowników i kont SIP- użytkownik może tworzyć nowe konta użytkowników CRM oraz konta SIP.
 • Usuwanie użytkowników- użytkownik może usuwać konta innych użytkowników CRM (usuwać trwale innych użytkowników).
 • Edycja i blokowanie użytkowników- użytkownik może edytować oraz blokować profile innych użytkowników.
 • Przeglądanie listy użytkowników- użytkownik widzi listę wszystkich utworzonych użytkowników.


Edycja profilu
Rozwiń
 • Modyfikuj e-mail- użytkownik może zmienić swój adres e-mail.
 • Modyfikuj numer służbowy- użytkownik może zmienić swój numer służbowy.
 • Modyfikuj imię i nazwisko- użytkownik może zmienić swoje imię i nazwisko.
 • Modyfikuj hasło- użytkownik może zmienić swoje hasło.
 • Wybór prezentacji numeru dla połączeń- użytkownik może zmienić swój zakres możliwych do wykorzystania numerów dla celów prezentacji przy połączeniach wychodzących.
 • Wybór prezentacji numeru dla SMS- użytkownik może zmienić swój zakres możliwych do wykorzystania numerów i pól nadawcy dla celów prezentacji przy wysyłce SMS-ów wychodzących.
 • Wybór grup użytkowników- użytkownik może edytować swoje przypisanie do poszczególnych grupy użytkowników (nie może natomiast edytować tych grup, zmienia wyłącznie swoją obecność w nich.
 • Wybór grupy uprawnień- użytkownik może zmienić swoje uprawnienia.
 • Modyfikacja konta SIP profilu- użytkownik może edytować swoje konto SIP (zmienić przypisane do niego konto SIP/ numer wewnętrzny). Niezalecane!

Historia kontaktu
Rozwiń
 • Zmiana ustawień dla nieodebranych połączeń- użytkownik może zmienić ustawienia dla nieodebranych połączeń.
 • Ręczne usuwanie połączeń z listy nieodebranych- użytkownik może ręcznie usuwać połączenia z listy nieodebranych połączeń. Będą one jednak widoczne (np. dla managera) po zastosowaniu odpowiednich filtrów wyszukiwania.
 • Zgłaszanie problemów- użytkownik może zgłaszać problemy dot. historii kontaktu z poziomu CRM (np. z połączeniami) bezpośrednio do TeleCube.
 • Pobieranie nagrań- użytkownik może pobierać nagrania z wszystkich połączeń.


Notatki
Rozwiń
 • Przypinanie i odpinanie notatek dla wszystkich- użytkownik może przypinać oraz odpinać notatki dla wszystkich pozostałych użytkowników. Brak tego uprawnienia spowoduje, że użytkownik będzie mógł przypiąć/ odpiąć notatkę tylko dla siebie (swojego profilu).
 • Edycja treści notatek innych użytkowników- użytkownik może edytować treść notatek dodanych przez innych użytkowników. Istnieje możliwość sprawdzenia historii edycji danej notatki wraz z informacją, który użytkownik dokonał zmiany.
 • Usuwanie notatek innych użytkowników- użytkownik może usuwać notatki dodane przez innych użytkowników. Istnieje możliwość sprawdzenia historii edycji (usunięcia) danej notatki wraz z informacją, który użytkownik ją usunął.

Telefonia
Rozwiń
 • Wykonywanie połączeń przez CRM- użytkownik może wykonywać połączenia z poziomu CRM.
 • Wysyłanie SMS przez CRM- użytkownik może wysyłać wiadomości SMS z poziomu CRM.
 • Zmiana statusu dostępności- użytkownik może zmieniać swój status na "nie przeszkadzać" (DND). Po jego uruchomieniu połączenia nie będą do niego kierowane i nie otrzyma o nich powiadomienia.
 • Dostęp do dialera CRM- użytkownik może włączać/ wyłączać widoczność widgetu do wykonywania połączeń i SMS. W przypadku gdy użytkownik będzie korzystał z innego urządzenia do obsługi połączeń niż wbudowany w CRM Dialer, zalecane jest jego wyłączenie lub nie przyznawanie tego uprawnienia.

Grupy użytkowników
Rozwiń
 • Wyświetlenie grupy użytkowników- użytkownik może zobaczyć utworzone grupy użytkowników, jednak nie ma możliwości ich edycji.
 • Zarządzanie grupami użytkowników- użytkownik może zarządzać (dodawać, modyfikować, usuwać) grupami użytkowników jak i użytkownikami w nich dodanymi.

Kontakty
Rozwiń
 • Dodawanie osób i organizacji- użytkownik może dodawać nowe kontakty (osoby oraz organizacje).
 • Edycja osób i organizacji- użytkownik może edytować wcześniej utworzone kontakty w postaci osób oraz organizacji.
 • Usuwanie osób i organizacji- użytkownik może usuwać wcześniej utworzone kontakty w postaci osób oraz organizacji. Usuniętych kontaktów nie da się przywrócić.

Tagi
Rozwiń
 • Modyfikacja nazw tagów- użytkownik może edytować utworzone wcześniej tagi w postaci zmiany koloru tła, jego nazwy oraz przypisanej kategorii.