Skip to main content

Tworzenie grup uprawnień

Grupy uprawnień zawierają w sobie poszczególne, konkretne uprawnienia i są jednym z podstawowych elementów zabezpieczenia  portalu. Dzięki nim określisz jakie dany użytkownik może mieć możliwości poruszania się i korzystania z funkcjonalności CRM-u.
Takie grupy może tworzyć osoba posiadająca do tego prawo (jako pierwszy - Główny Administrator).

Aby utworzyć nową grupę uprawnień przejdź do zakładki Panel Zarządzania > Uprawnienia a następnie kliknij w przycisk Dodaj grupę uprawnień.

image-1650360967601.png

W nowo otwartym oknie podaj unikalną nazwę grupy uprawnień oraz zaznacz, jakie uprawnienia mają się w niej zawierać.

image-1650361021167.png

W kolejnym kroku będziesz mógł przypisać użytkowników do utworzonej grupy uprawnień.

Możesz stworzyć dowolnie wiele grup, a każda z nich może mieć indywidualne ustawienia. Zatem każdy użytkownik może mieć swoje własne uprawnienia. Jeżeli potrzebujesz wyjaśnienia poszczególnych uprawnień i tego, jakie dają możliwości, zajrzyj tutaj.

Pamiętaj, że:

  • Każdemu użytkownikowi możesz przypisać jedną grupę uprawnień.
  • Aby usunąć grupę praw najpierw konieczne jest usunięcie z niej wszystkich przypisanych użytkowników (np. poprzez przypisanie im innej grupy).
  • Administrator, który uruchomił CRM i stał się super- administratorem nie jest widoczny w żadnej z pozostałych grup uprawnień, gdyż posiada swoją własną, niewidoczną grupę dającą wszelkie uprawnienia.