Skip to main content

Zendesk

Uruchomienie integracji z Zendesk

Zaloguj się do Panelu Klienta w TeleCube, następnie wejdź w zakładkę Rozbudowa Centrali > Zewnętrzne Integracje.

Po wejściu w zakładkę klikamy kafelek z integracji dla Zendesk

Screenshot 2022-08-02 at 16-49-24 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

Po aktywowaniu integracji konieczne będzie uzupełnienie trzech pól:

Screenshot 2022-08-02 at 16-51-47 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

1. Adres logowania - jest to adres logowania (konta) w Zendesk

2. Adres mailowy - adres mailowy administratora konta w Zendesk (tego na które było założone konto)

3. Token API - token wygenerowany po stronie Panelu Zendesk. Token można uzyskać w następujący sposób:

-Logujemy się do swojego konta w Zendesk a następnie w bocznym panelu po lewej stronie klikamy ikonę zębatki (Administracja)

Screenshot 2022-08-03 at 08-57-20 Rozpocznij – Test TC – Zendesk.png

- Następnie klikamy w zakładkę Aplikacje i Integracje

Screenshot 2022-08-03 at 09-02-09 Centrum administracji Zendesk.png

- Kolejno w bocznym panelu po lewej stronie wybieramy Zendesk API a następnie zaznaczamy opcję "Dostęp przy użyciu tokenu"

Screenshot 2022-08-03 at 09-06-37 Centrum administracji Zendesk.png

- Po włączeniu tej opcji konieczne jest wygenerowanie tokenu, wykonuje się to po przez kliknięcie buttona "Dodaj token interfejsu API". Po wybraniu tej opcji powinniśmy otrzymać pole w którym należy podać nazwę tokenu a następnie skopiować token.

Screenshot 2022-08-03 at 09-11-57 Centrum administracji Zendesk.png

Ważne aby token zapisać od razu w momencie tworzenia. Niestety po zapisaniu nie ma ponownej możliwości podglądu tokena

Po wygenerowaniu tokena, należy go wkleić w odpowiednim polu w zakładce integracji po stronie Panelu TeleCube. Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy kliknąć button "Zapisz" w celu uruchomienia integracji.

Kolejnym krokiem po uruchomieniu integracji jest powiązanie użytkowników systemu z odpowiednimi kontami SIP a następnie ponownie zapisujemy ustawienia.

Screenshot 2022-08-03 at 09-20-12 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

Po wprowadzeniu wszystkich danych integracja jest gotowa.

Działanie integracji z Zendesk

Po odebraniu połączenia przez aplikację TeleCube SIP w systemie Zendesk powinno pojawić się nowe zgłoszenie

Screenshot 2022-08-03 at 09-27-56 Zgłoszenie Połączenie przychodzące z nr … – Test TC – Zendesk.png