Skip to main content

RINGY + SMS po rozmowie

Dzięki wykorzystaniu usług SMS w połączeniu z RINGY istnieje możliwość zautomatyzowania kontaktu z Klientem w postaci wysyłki SMS po przeprowadzonej rozmowie np. z podziękowaniem za kontakt lub wysłaniem istotnych informacji. Aby stworzyć nową regułę SMS:

1. W Panelu Klienta przejdź do zakładki Bramka SMS > SMS po rozmowie a następnie kliknij w utwórz nową regułkę.

image-1649399368268.png

2. W pierwszej kolejności ustaw podstawowe parametry reguły takie jak:

  • Nazwa regułki- dowolna nazwa, która pomoże Ci odróżnić reguły w przypadku posiadania kilku różnych.
  • Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Włącz i realizuj warunki tej regułki- bez tego reguła nie będzie działać.
  • Kierunek połączeń- z dostępnej listy wybierz opcję połączenia przychodzące.
  • Połączenia kierowane na- tutaj koniecznie wskaż numer, który wybrano jako prezentację numeru w utworzonym widgecie RINGY (w ustawieniach konkretnego widgetu RINGY).
  • Status połączenia- upewnij się, że zaznaczona jest opcja połączeń odebranych.
  • Czas połączenia- możesz również ustawić wysyłkę SMS tylko dla połączeń, których czas zmieści się w wybranym przez Ciebie przedziale. Domyślnie SMSy będą wysyłane do każdego połączenia spełniającego kryteria powyżej, bez względu na długość ich trwania.

image-1649398999808.png

3. W kolejnym kroku wskaż:

  • Pole nadawcy- należy wybrać, w jaki sposób na ekranie osoby zamawiającej połączenie zostanie wyświetlony nadawca SMSa. Możesz skorzystać z jednego z Twoich numerów komórkowych posiadanych w sieci TeleCube, losowego pola nadawcy (wtedy podstawiony będzie losowy numer komórkowy) lub własnego pola nadawcy, które może być np. nazwą Twojej firmy.
  • Treść wiadomości- wskaż treść, jaką chcesz wysłać zamawiającemu połączenie po przeprowadzonej rozmowie. Jeżeli chcesz wysłać link (np. do Twojej strony WWW), skorzystaj z opcji Wstaw link skrócony, co pozwoli zmniejszyć ilość znaków w SMS i obniży koszt wysyłki. Możesz również zastąpić polskie znaki, co zwiększy dozwolony limit znaków w jednym SMSie.
  • Zaznaczając opcję Automatycznie wysyłaj wiadomości SMSem spowodujesz, że każdy SMS który spełni kryteria wysyłki zostanie nadany automatycznie, zgodnie z ustawionymi regułami. Przy odznaczonym checkboxie wysyłka będzie odbywała się w sposób manualny, poprzez klikanie przy zakolejkowanych wiadomościach ikonę wysyłki. Wiadomości oczekujące na wysyłkę znajdziesz w zakładce Bramka SMS > SMS po rozmowie > wiadomości oczekujące na wysłanie.
  • Możesz również ustawić opóźnienie wysyłki, które wpłynie na to, po jakim czasie od zakończenia rozmowy zostanie nadany SMS oraz odstęp pomiędzy kolejnymi wysyłkami, aby uniknąć sytuacji, gdy Twój rozmówca, dzwoniąc kilka razy do Ciebie w ciągu dnia, za każdym razem otrzyma SMS.

image-1649399042448.png

4. Ostatnią z opcji, którą możesz ustawić są warunki czasowe, w których wysyłki mają być realizowane.

image-1649399093749.png

Pamiętaj, aby na koniec zapisać wszystkie ustawienia regułki, klikając w przycisk Zapisz.