Skip to main content

Grupy użytkowników

Grupy użytkowników są rozwiązaniem, dzięki któremu zgrupujesz użytkowników pod daną kategorią. W przyszłości grupy te będą mogły być wykorzystywane np. przy tablicy ogłoszeń czy czatach.

image-1650030298616.png

Przykładem grup użytkowników może być ich pogrupowanie według stanowiska, miasta, filii czy oddziału firmy.

Możesz utworzyć nieskończenie wiele grup użytkowników. W ramach grupy tworzone są podgrupy, do których przypiszesz użytkowników. Na przykład grupa "Oddział" może mieć podgrupy "Katowice" / "Warszawa" / "Kraków"etc., a grupa "Stanowisko" jako podgrupy może mieć ustawione "Zarząd" /"Marketing" / "Konsultant" itd. Opisy te oczywiście można dowolnie edytować i stworzyć je zgodnie z własnym zapotrzebowaniem.

Utworzenie danej grupy spowoduje, że w formularzu dodania / edycji użytkownika dana grupa pojawi się w sekcji Informacji dodatkowych, jednak nie będzie ona obowiązkowa do wypełnienia. Jedyną obligatoryjną grupą jest grupa "Stanowisko", gdyż informacja o przypisaniu do niej pojawia się w profilu użytkownika w menu głównym, pod imieniem użytkownika.

image-1650030646746.png

Aby utworzyć nową grupę użytkowników, w CRM przejdź do zakładki Panel Zarządzania > Grupy użytkowników > i kliknij w button Utwórz grupę.

W oknie, które się pojawiło podaj nazwę grupy a następnie kliknij Utwórz.

image-1650030275043.png

Możesz teraz przejść do edycji utworzonej grupy, aby stworzyć podgrupy wedle Twojego uznania i przypisać do nich użytkowników. W tym celu kliknij w przycisk Utwórz podgrupę i podaj jej nazwę.

Przypisanie użytkowników do podgrupy jest możliwe poprzez edycję ich profili w zakładce Panel Zarządzania > Użytkownicy.