Skip to main content

Tworzenie nowego użytkownika

Aby utworzyć użytkownika, należy przejść do sekcji Panel zarządzania -> Użytkownicy > Utwórz użytkownika. Następnie, w formularzu wypełniamy poszczególne sekcje.

Ustawienia konta

image-1671187906107.png

E-mail- jest to adres, którym użytkownik będzie logował się do usługi. Na niego również będzie otrzymywał powiadomienia z  systemu, np. o zapisanych notatkach czy nieodebranych połączeniach na centrali. W celach bezpieczeństwa adres ten powinien
być adresem służbowym.

Konto SIP- numer wewnętrzny, który będzie przypisany do danego użytkownika. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny numer wewnętrzny. Jest to podstawa poprawnego funkcjonowania CRM-u, stąd należy zadbać, aby każdy użytkownik miał właściwie przyporządkowane konto SIP. Numer wewnętrzny możesz przypisać do użytkownika w jednym z dwóch wariantów: statycznym i dynamicznym, a więcej informacji o nich, w tym kiedy zastosować dany wariant, znajdziesz tutaj.

W przypadku, gdy nie posiadasz jeszcze żadnych kont SIP, możesz je utworzyć poprzez CRM lub poprzez Panel Klienta Wirtualnej Centrali. Jeżeli nie wiesz czym są konta wewnętrzne w Wirtualnej Centrali, zajrzyj tutaj.

W przypadku tworzenia nowego konta SIP poprzez CRM, nadane hasło obowiązuje tylko dla tego konta SIP, a nie dla całego profilu użytkownika!

Prezentacja dla połączeń- jest to zakres numerów, jakimi użytkownik może się posługiwać przy połączeniach wychodzących (inaczej mówiąc - jaki numer zobaczy osoba, do której dzwoni użytkownik). W tym miejscu wybiera się zbiór (pulę) numerów, jakimi użytkownik może się posługiwać, a który konkretnie wybierze dla danego połączenia - o tym zdecyduje użytkownik tuż przed jego wykonaniem. Lista wskazuje wszystkie numery, jakie przypisane są do konta w Wirtualnej Centrali Telefonicznej.

Prezentacja dla SMS- zakres numerów i pól nadawcy, jakimi użytkownik może się posługiwać przy wysyłce SMS (inaczej mówiąc - jaki numer/pole nadawcy zobaczy osoba, do której użytkownik wysłał SMS). W tym miejscu wybiera się zbiór (pulę) numerów/pól nadawcy, jakimi użytkownik może się posługiwać, a który konkretnie wybierze dla danej wiadomości - o tym zdecyduje użytkownik tuż przed jej wysłką. Lista wskazuje wszystkie numery i pola nadawcy, jakie przypisane są do konta w Wirtualnej Centrali Telefonicznej.

Hasło- minimum 8 znaków, w tym mała i wielka litera, cyfra i znak specjalny. Hasło nie może być również zbyt proste ani znajdować się w bazie https://haveibeenpwned.com/Passwords. W takim wypadku system nie pozwoli na utworzenie konta ze względu na zbyt niebezpieczne hasło.

Informacje podstawowe

image-1650029731272.png

Imię i nazwisko- dane identyfikacyjne użytkownika w CRM.

Grupa uprawnień- uprawnienia, z jakich ma korzystać użytkownik. Można ustawić tylko jedną, wcześniej utworzoną grupę. Jeżeli nie wiesz jak stworzyć grupę uprawnień lub sprawdzić przydzielony zakres możliwości- zajrzyj tutaj.

Numer służbowy- numer służbowy do użytkownika, niekoniecznie powiązany z WCT TeleCube.

Informacje dodatkowe

image-1650029814608.png

Stanowisko- grupa użytkowników, do której przypisany jest użytkownik. Informacja (nazwa podgrupy) wyświetlana jest potem pod profilem użytkownika.

W tej sekcji wyświetlane będą również wszystkie inne utworzone grupy użytkowników, do których możesz przypisać tworzonego użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o grupach użytkowników, w tym jak je tworzyć, kliknij tutaj.