Skip to main content

Autoryzacja

Uruchomienie usługi API

1. Zaloguj się do swojego konta Wirtualnej Centrali Telefonicznej (panel.telecube.pl) i przejdź do zakładki Rozbudowa Centrali > Integracja API.

2. Następnie uruchom usługę API klikając w odpowiedni button.

image-1674566228447.png

3. Dzięki temu wygenerowany zostanie Twój unikalny klucz API, który pozwoli na autoryzację zapytań z API CRM.

image-1674566436546.png

Pamiętaj, aby dodać adresy IP, z których będziesz wykonywać żądania do sekcji adresów autoryzowanych!

4. Przejdź do Twojej instancji CRM, otwórz zakładkę Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Integracje > API CRM.
Będąc już w odpowiedniej zakładce, możesz skopiować swój Klucz Api, oraz podejrzeć historię żądań które zostały wykonane.

image-1676638844394.png

Klucz API (autoryzacja)

Zapytania do API powinny być autoryzowane metodę Bearer Token gdzie tokenem jest klucz API

curl --location 'my-crm.ccrm.pl/publicApi/people' \
--header 'Authorization: Bearer 1234567890abcdefghijklmnoprstuwvxyz'
Odpowiedzi

Kod odpowiedzi 401- niepoprawny token autoryzacji, nieautoryzowany adres IP lub niewłączona usługa API

{
    "success": false,
    "message": "Unauthorized"
}

Kod odpowiedzi 403- przekroczony limit zapytań

{
    "success": false,
    "message": "Request limit has been exceeded"
}