Skip to main content

BaseLinker

Jak zintegrować TeleCube CRM z BaseLinkerem?

Aby zintegrować TeleCube CRM z oprogramowaniem BaseLinker, zobacz poniższy film lub skorzystaj z opisu poniżej.

1. Zaloguj się do swojego konta w BaseLinker, a następnie w prawym, górnym rogu otwórz swój profil i wybierz opcję Moje konto.

image-1657104057442.png

2. Przejdź do zakładki API, wygeneruj swój token API i skopiuj go. W pasku adresowym sprawdź jednocześnie, na jakim panelu jesteś zarejestrowany.

image-1657104329274.png

3. Przejdź do TeleCube CRM, otwórz zakładkę Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Integracje > BaseLinker. Wklej swój token API oraz wybierz panel, na którym jest zarejestrowane Twoje konto w BaseLinker.

image-1657104412610.png

4. Zapisz ustawienia. Jeżeli podałeś poprawne dane, otrzymasz informację o integracji zakończonej sukcesem.

Od teraz w karcie (profilu) każdego kontaktu pojawi się nowa zakładka BaseLinker. W przypadku, gdy w BaseLinker istnieją zamówienia powiązane z numerem telefonu kontaktu w TeleCube CRM, zostaną one wyświetlone w tabeli. Jeżeli połączenia następuje z numerem, który nie jest zapisany jako kontakt w CRM, zostanie wyświetlony alternatywny widok z tabelą zamówienia oraz możliwością dodania numeru jako kontaktu.

image-1657105282942.png

Automatyczne otwieranie kontaktów na karcie z zamówieniami.

Jeżeli chcesz, aby Twoim użytkownikom karta z tabelą zamówień danego kontaktu otwierała się automatycznie podczas połączeń przychodzących i wychodzących, użytkownik powinien otworzyć swój dialer a następnie przejść do ustawień (ikona zębatki na górnej belce dialera).

Następnie należy wybrać rodzaj połączeń, dla których ma zostać otwarta karta oraz, dla połączeń przychodzących, moment jej otwarcia:

  • opcja w trakcie sygnału dzwonienia spowoduje, że karta z zamówieniami zostanie otwarta wszystkim użytkownikom, do których rozdzwaniane jest połączenie, nawet jeżeli finalnie go nie odbiorą.
  • opcja w momencie odebrania połączenia spowoduje, że karta z zamówieniami zostanie otwarta tylko temu użytkownikowi, który faktycznie odebrał połączenie.

image-1657105389657.png

Jeżeli karta z zamówieniami nie jest automatycznie otwierana upewnij się, że przeglądarka nie blokuje wyskakujących okien dla domeny Twojego CRM-u.

Własne tagi do oznaczania zamówień.

Tagi dla zamówień BaseLinker tworzymy w tym samym miejscu gdzie wszystkie pozostałe: Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Tagi.

image-1657105888915.png

Kolumna BaseLinker jest widoczna tylko w przypadku gdy posiada się włączoną integrację z BaseLinkerem!