Skip to main content

Grupy użytkowników

1. Pobranie istniejących grup i podgrup użytkowników

Metoda pozwala na pobranie listy utworzonych grup i podgrup użytkowników.

Metoda: GET
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/groupsType

Metoda stosuje stronicowanie powyżej 1000 rekordów. API zwróci zawsze maksymalnie 1000 rekordów, a o resztę należy zapytać dodając do adresu page={numer_strony}. Przykładowo, dla sytuacji gdzie jest więcej niż 1000 rekordów stosujemy:

{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/groupsType?page=2

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

array


data.name

string

Nazwa grupy użytkowników.

data.uuid

string

Wartość identyfikująca rekord.

data.main

int | in:0,1

Informacja czy grupa jest główną grupą użytkowników, obecnie jest to grupa Stanowisko.

data.groupCount

int

Ilość podgrup w grupie.

data.userGroup

array

Podgrupy użytkowników.

data.userGroup.name

string

Nazwa podgrupy.

data.userGroup.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.userGroup.users

array

Lista użytkowników dodanych do podgrupy.

data.userGroup.users.firstName

string

Imię użytkownika.

data.userGroup.users.lastName

string

Nazwisko użytkownika.

data.userGroup.users.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

otherData.totalCount

int

Ilość grup.

message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "name":"Grupa",
      "uuid":"1585e46c-f433-4cef-a02b-a763a404eaed",
      "main":0,
      "groupCount":1,
      "userCount":3,
      "userGroup":[
        {
          "name":"Podgrupa 1",
          "uuid":"304ab289-12f7-4cd5-a081-ad1f391c23e5",
          "users":[
            {
              "first_name":"Jan",
              "last_name":"Kowalski",
              "uuid":"633d9c10-e769-4869-b82a-4f1b769f5d3c"
            },
            {
              "first_name":"Marian",
              "last_name":"Nowak",
              "uuid":"073fe413-1f64-4987-8b51-170bbd499373"
            },
            {
              "first_name":"Damian",
              "last_name":"Bartosz",
              "uuid":"7bb2e17a-87f0-4825-aaca-16ac6beac038"
            }
          ]
        }
      ]
    },
  ],
  "otherData":{
    "totalCount":6
  },
  "message":"OK"
}


2. Stworzenie grupy użytkowników

Metoda pozwala na dodanie nowej grupy użytkowników.

Metoda: POST
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/groupsType

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

Wymagane

name

string

Nazwa grupy.

TAK

Przykład żądania
{
  "name":"Grupa testowa"
}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

object


data.uuid

int

Wartość identyfikująca rekord.

data.name

string

Nazwa grupy.

otherData

object


message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":{
    "uuid":"8383aece-126a-40df-ba8e-281af2b03dea",
    "name":"Grupa testowa"
  },
  "otherData":{
  },
  "message":"OK"
}


3. Edycja grupy użytkowników

Metoda pozwala na edycję istniejącej grupy użytkowników.

Metoda: PATCH
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/groupsType/{uuid}

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

Wymagane

name

string

Nazwa grupy

TAK

Przykład żądania
{
  "name":"Grupa testowa 2"
}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

object


data.uuid

int

Wartość identyfikująca rekord.

data.name

string

Nazwa grupy.

otherData

object


message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":{
    "uuid":"8383aece-126a-40df-ba8e-281af2b03dea",
    "name":"Grupa testowa 2"
  },
  "otherData":{
  },
  "message":"OK"
}


4. Usunięcie grupy użytkowników

Metoda pozwala na usunięcie istniejącej grupy użytkowników.

Metoda: DELETE
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/groupsType/{uuid}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

string


otherData.totalCount

int

Ilość usuniętych rekordów.

message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":"OK",
  "otherData":{
    "totalCount":1
  },
  "message":"OK"
}


5. Stworzenie podgrupy użytkowników

Metoda pozwala na stworzenie nowej podgrupy użytkowników.

Metoda: POST
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/groups

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

Wymagane

name

string

Nazwa podgrupy.

TAK

userGroupType

string

Uuid grupy.

TAK

Przykład żądania
{
  "name":"Podgrupa 1",
  "userGroupType":"b67d124f-403b-4cf6-8297-6a26417c385a"
}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

string


data.uuid

int

Wartość identyfikująca rekord.

data.name

string

Nazwa grupy.

otherData

object


message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":{
    "name":"Podgrupa 1",
    "uuid":"90bfe570-ea16-4e54-bad3-c693907ea171"
  },
  "otherData":{
  },
  "message":"OK"
}


6. Edycja podgrupy użytkowników

Metoda pozwala na edycję istniejącej podgrupy użytkowników.

Metoda: PATCH
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/groups/{uuid}

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

Wymagane

name

string

Nazwa podgrupy.

TAK

Przykład żądania
{
  "name":"Podgrupa 2"
}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

string


data.uuid

int

Wartość identyfikująca rekord.

data.name

string

Nazwa podgrupy.

otherData

object


message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":{
    "name":"Podgrupa 12",
    "uuid":"90bfe570-ea16-4e54-bad3-c693907ea171"
  },
  "otherData":{
  },
  "message":"OK"
}


7. Usunięcie podgrupy użytkowników

Metoda pozwala na usunięcie istniejącej podgrupy użytkowników.

Metoda: DELETE
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/groups/{uuid}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

string


otherData.totalCount

int

Ilość usuniętych rekordów.

message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":"OK",
  "otherData":{
    "totalCount":1
  },
  "message":"OK"
}