Skip to main content

Konta SIP, prezentacja numeru, pola nadawcy

1. Lista dostępnych kont SIP

Metoda pozwala na pobranie listy kont SIP utworzonych na centrali, które mogą zostać przypisane i powiązane z użytkownikami CRM w celach obsługi połączeń i identyfikacji użytkowników.

Metoda: GET
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/sipAccounts

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data.extensionId

int

Unikalny identyfikator konta SIP.

data.extensionType

in: VOICE, FAX, SIPT

Typ konta SIP (VOICE- dla połączeń głosowych, FAX- konto dla faksów).

data.extension

int

Numer wewnętrzny konta SIP.

data.serverId

string

Serwer rejestracji konta SIP.

data.name

string

Nazwa konta SIP.

data.callerId

string

Prezentacja numeru ustawiona bezpośrednio na koncie SIP.

data.assigned

int | in: 0,1

Informacja czy konto jest powiązane z użytkownikiem CRM.

otherData

object


message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "extensionId":99999,
      "extensionType":"VOICE",
      "extension":10,
      "serverId":"SIP8",
      "name":"Konsultant1",
      "callerId":777888999,
      "assigned":0
    },
  ],
  "otherData":{
  },
  "message":"OK"
}

2. Lista numerów do prezentacji dla połączeń

Metoda pozwala na pobranie listy numerów telefonu posiadanych w ramach Wirtualnej Centrali, które mogą zostać przypisane do użytkownika dla celów prezentacji przy połączeniach wychodzących.

Metoda: GET
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/call/presentation/available

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data.presentation

string

Numer telefonu używany dla celów prezentacji przy połączeniach.

data.name

string

Nazwa (opis) numeru.

data.clipPrefix

string

Prefiks numeru, używany do identyfikacji dla połączeń przychodzących.

data.intlFormat

string

Międzynarodowy format numeru.

otherData.totalCount

int

Ilość rekordów.

message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "presentation":48777888999,
      "name":"",
      "clipPrefix":"",
      "intlFormat":"+48 777 888 999"
    },
  ],
  "otherData":{
    "totalCount":1
  },
  "message":"OK"
}

3. Lista numerów i pól nadawcy dla SMS

Metoda pozwala na pobranie listy numerów telefonu oraz pól nadawcy posiadanych w ramach Wirtualnej Centrali, które mogą zostać przypisane do użytkownika dla celów prezentacji przy wysyłce wiadomości SMS.

Metoda: GET
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/sms/presentation/available

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data.presentation

string

Prezentacja numerem lub nazwa pola nadawcy do prezentacji SMS.

data.id

int

Unikalny identyfikator systemowy pola nadawcy.

otherData.totalCount

int

Ilość rekordów.

message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "presentation":48777888999,
      "id":9999
    },
    {
      "presentation":"Pozdrawiamy",
      "id":9999
    }
  ],
  "otherData":{
    "totalCount":2
  },
  "message":"OK"
}