Skip to main content

Kontakty- organizacje

1. Pobranie listy kontaktów- organizacji zapisanych w CRM

Metoda pozwala na pobranie kontaktów (organizacji) zapisanych w bazie CRM. 

Metoda: GET
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations

Metoda stosuje stronicowanie powyżej 1000 rekordów. API zwróci zawsze maksymalnie 1000 rekordów, a o resztę należy zapytać dodając do adresu page={numer_strony}. Przykładowo, dla sytuacji gdzie jest więcej niż 1000 rekordów stosujemy:

{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations?page=2

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool

Wartość identyfikująca rekord.

data.name

string

Nazwa organizacji.

data.avatar

string | null

Nazwa pliku z avatarem.

data.description

string | null

Opis.

data.nip

string | null

Numer NIP.

data.regon

string | null

Numer REGON.

data.otherRegistryId

string | null

Identyfikator dla innego rejestru (inny niż KRS, CEIDG, REGON)

data.registry

string | null | in: CEIDG, KRS, REGON, Inne

Rejestr.

data.legalForm

string | null | in: Jednoosobowa działalność gospodarcza, Spółka cywilna, Spółka jawna, Fundacja itd.

Forma działalności.

data.legalFormName

string | null

Nazwa działalności.

data.registryName

string | null

Nazwa rejestru.

data.court

string | null

Sąd prowadzący rejestr.

data.active

int | null in:0,1

Status aktywności organizacji.

data.courtDepartment

string | null

Wydział.

data.krsNumber

string | null

Numer KRS.

data.representation

string | null

Reprezentacja.

phone1

string | null

Numer telefonu.

phone1Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

phone2

string | null

Numer telefonu.

phone2Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

phone3

string | null

Numer telefonu.

phone3Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

email1

string | null

Adres e-mail.

email1Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

email2

string | null

Adres e-mail.

email2Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

email3

string | null

Adres e-mail.

email3Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

uuid

string | null

Wartość identyfikująca rekord.

data.address1

object

Tabela pomocnicza: address.

data.address2

object

Tabela pomocnicza: address.

data.address3

object

Tabela pomocnicza: address.

data.people

array

Tabela pomocnicza: people.

data.flags

array

Tabela pomocnicza: flag.

data.supervisors

array

Tabela pomocnicza: supervisor.

data.CustomValue

array

Tabela pomocnicza: customValue.

otherData.totalCount

int

Ilość organizacji

message

string


Tabela pomocnicza: address

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

name

string

Nazwa adresu.

street

string | null

Ulica.

buildingNo

string | null

Budynek.

localNo

string | null

Lokal.

postcode

string | null

Kod pocztowy.

city

string | null

Miasto.

voivodeship

string | null

Województwo.

country

string | null

Kraj.

district

string | null

Powiat.

Tabela pomocnicza: people

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

firstName

string | null

Pierwsze imię.

lastName

string | null

Nazwisko.

phone1

string | null

Numer telefonu.

phone1Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

phone2

string | null

Numer telefonu.

phone2Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

phone3

string | null

Numer telefonu.

phone3Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

email1

string | null

Adres e-mail.

email1Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

email2

string | null

Adres e-mail.

email2Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

email3

string | null

Adres e-mail.

email3Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

role

string in:watcher,manager

Pełniona funkcja (manager- opiekun/ watcher- obserwator).

Tabela pomocnicza: flag

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

name

string

Nazwa flagi.

color

string

Kolor flagi.

reluuid

uuid

Wartość identyfikująca powiązanie flagi z osobą kontaktową.

Tabela pomocnicza: supervisor

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

role

string in:watcher,manager

Pełniona funkcja (watcher- obserwator, manager- opiekun).

useruuid

uuid

Wartość identyfikująca użytkownika.

firstName

string

Imię.

lastName

string

Nazwisko.

extension

int

Numer SIP.

workNumber

string

Numer służbowy.

email

string

Adres email.

Tabela pomocnicza: customValue

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

type

string

Typ własnego pola.

value

string

Wartość własnego pola.

Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "name":"testowafirma Sp. z o.o.",
      "avatar":null,
      "description":"Opis firmy testowej",
      "nip":9999999999,
      "regon":"",
      "otherRegistryId":null,
      "registry":null,
      "legalForm":null,
      "legalFormName":null,
      "registryName":null,
      „court":null,
      „active”:null,
      "courtDepartment":null,
      "krsNumber":null,
      "representation":null,
      "email1":"jkowalski@firmatestowa.pl",
      "email2":null,
      "email3":null,
      "email1Name":"Ogólny 1",
      "email2Name":null,
      "email3Name":null,
      "phone1":"+48 666 999 888",
      "phone2":"",
      "phone3":"",
      "phone1Name":"Ogólny 1",
      "phone2Name":null,
      "phone3Name":null,
      "uuid":"e06d8e0d-84fd-401c-9166-9dbleyfdce03",
      "address1":{
        "uuid":"1d122a29-50a3-9999-bb2c-8c91e57e0972",
        "name":"Adres siedziby",
        "street":"Mikołowska",
        "buildingNo":13,
        "localNo":2,
        "postcode":"44-199",
        "city":"Gliwice",
        "voivodeship":"śląskie",
        "country":"Polska",
        "district":null
      },
      "address2":{
        "uuid":"42f872ad-91bd-48c9-8bdd-a3b7312ef6b5",
        "name":"Adres korespondencyjny",
        "street":null,
        "buildingNo":null,
        "localNo":null,
        "postcode":null,
        "city":null,
        "voivodeship":null,
        "country":null,
        "district":null
      },
      "address3":{
        "uuid":"a3ee1516-1d94-4a2a-a8ae-5eec82cc90b8",
        "name":"Adres dodatkowy",
        "street":null,
        "buildingNo":null,
        "localNo":null,
        "postcode":null,
        "city":null,
        "voivodeship":null,
        "country":null,
        "district":null
      },
      "people":[
        {
          "uuid":"c670824b-03a5-404a-839b-513a3e3b060e",
          "firstName":"Janusz",
          "lastName":"Kowalski",
          "phone1":"+48 777 888 999",
          "phone1Name":"Służbowy",
          "phone2":"",
          "phone2Name":null,
          "phone3":"",
          "phone3Name":null,
          "email1":null,
          "email1Name":null,
          "email2":null,
          "email2Name":null,
          "email3":null,
          "email3Name":null,
          "role":null
        }
      ],
      "flags":[
        {
          "name":"Korporacja",
          "uuid":"ce35e673-c87a-4250-b63f-7e61d1a3b663",
          "color":"#1fbc9c",
          "reluuid":"88cccfd4-c9f5-49da-9023-5a98c90935ed"
        },
      ],
      "supervisors":[
        {
          "uuid":"caef28a3-87c4-4939-860e-6f78755dfd6a",
          "role":"manager",
          "useruuid":"431bde18-c17b-495b-80be-e234d1ac587c",
          "firstName":"Jan",
          "lastName":"Mazurek",
          "extension":13,
          "workNumber":"",
          "email":"jmazurek@innafirma.pl"
        },
      ],
      "customValue":[
        {
          "uuid":"52b671a0-937b-4160-99bb-ca1ad5693255",
          "type":"select",
          "param":{
            "type":"select",
            "name":"Lista wyboru",
            "required":false,
            "contactType":[
              "person",
              "organisation"
            ],
            "isMultiple":false,
            "options":[
              "Tak",
              "Nie"
            ],
            "uuid":"52b671a0-937b-4160-99bb-ca1ad5693255"
          },
          "value":null
        },
      ]
    },
  ],
  "otherData":{
    "totalCount":4
  },
  "message":"OK"
}


2. Dodanie nowego kontaktu- organizacji

Metoda pozwala na dodanie organizacji do bazy kontaktów w CRM.

Metoda: POST
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

name

required | max:256 | string

Nazwa.

description

null | max:65535 | string

Opis.

phone1

null | phone

Numer telefonu.

phone1Name

null | string | max:128

Nazwa numeru telefonu.

phone2

null | phone

Numer telefonu.

phone2Name

null | string | max:128

Nazwa numeru telefonu.

phone3

null | phone

Numer telefonu.

phone3Name

null | string | max:128

Nazwa numeru telefonu.

email1

null | max:128 | email

Adres e-mail.

email1Name

null | string | max:128

Nazwa adresu e-mail.

email2

null | max:128 | email

Adres e-mail.

email2Name

null | string | max:128

Nazwa adresu e-mail.

email3

null | max:128 | email

Adres e-mail.

email3Name

null | string | max:128

Nazwa adresu e-mail.

nip

null | max:32 | NIP


Numer NIP.

regon

null | max:32 | Regon


Numer REGON.

registry


null | max:256 | string


Rejestr wpisu działalności.

addresses

null | array

Tabela pomocnicza: address - request data.

people

null | array

Tabela pomocnicza: people - request data.

supervisors

null | array

Tabela pomocnicza: supervisor - request data.

customFields

null | array

Tabela pomocnicza: customField - request data.

avatar

null | string | uuid

uuid avataru

Tabela pomocnicza: address - request data

Właściwość

Wartość

Opis

name

required | max:128 | string

Nazwa adresu.

street

null | max:128 | string

Ulica.

city

null | max:64 | string

Miasto.

postcode

null | max:16 | string

Kod pocztowy.

building_no

null | max:16 | string

Budynek.

local_no

null | max:16 | string

Lokal.

voivodeship

null|  max:64 | string

Województwo.

country

null | max:64 | string

Kraj.

name

required | max:128 | string

Nazwa adresu.

street

null | max:128 | string

Ulica.

district

null | max:64 | string

Powiat.

Tabela pomocnicza: people - request data

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Uuid osoby kontaktowej (kontaktu- osoby powiązanej z organizacją).

Tabela pomocnicza: supervisor - request data

Właściwość

Wartość

Opis

user

uuid

Uuid użytkownika CRM.

role

required | string | in: watcher, manager

Rola przypisanego użytkownika.

Tabela pomocnicza: customField - request data

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Uuid własnego pola.

Przykład żądania
{
  "name":"Firma XYZ",
  "nip":"9518767503",
  "description":"Opis firmy XYZ",
  "registry":"CEIDG",
  "phone1":"48221131416",
  "phone1Name":"Numer 1",
  "email1":"firmaxyz@firmaxyz.pl",
  "email1Name":"Email 1",
  "customFields":[
    {
      "uuid":"96d8ad7a-ffef-4b5f-a38f-f21e7c8bb97e",
      "value":"12"
    },
    {
      "uuid":"183619e0-af10-4584-b260-bd81324a6ec2",
      "value":[
        "cd"
      ]
    },
    {
      "uuid":"5e4d85b1-5e37-4cd9-8fd5-21e8e5ed4e0f",
      "value":"7"
    }
  ],
  "people":[
    "b4919840-dceb-4dfb-b6dc-72ded87c0077"
  ],
  "addresses":[
    {
      "buildingNo":"15",
      "city":"Gliwice",
      "country":"Polska",
      "localNo":"4",
      "postcode":"44-100",
      "street":"Makoszowska",
      "voivodeship":"łódzkie",
      "district":"pabianicki",
      "name":"Adres siedziby"
    },
    {
      "buildingNo":"8",
      "city":"Gliwice",
      "country":"Polska",
      "localNo":"2",
      "postcode":"44-100",
      "street":"Bydgoska",
      "voivodeship":"małopolskie",
      "district":"nowotarski",
      "name":"Adres korespondencyjny"
    },
    {
      "buildingNo":"99",
      "city":"Gliwice",
      "country":"Polska",
      "localNo":"1",
      "postcode":"44-100",
      "street":"Podkarpacka",
      "voivodeship":"mazowieckie",
      "district":"nowodworski",
      "name":"Adres dodatkowy"
    }
  ],
  "supervisors":[
    {
      "role":"manager",
      "user":"f6e4999b-6292-45ab-bb02-20b2e9284280"
    },
    {
      "role":"watcher",
      "user":"34b1f634-65e9-4b9a-bec8-b8de541a580a"
    }
  ]
}

Struktura odpowiedzi

Jak w przypadku metody na pobranie pobranie listy kontaktów- osób zapisanych w CRM (pkt 1).

Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":{
    "name":"Firma XYZ",
    "avatar":null,
    "description":"Opis firmy XYZ",
    "nip":9518767503,
    "regon":"",
    "active":null,
    "otherRegistryId":null,
    "registry":"CEIDG",
    "legalForm":null,
    "legalFormName":null,
    "registryName":null,
    "court":null,
    "courtDepartment":null,
    "krsNumber":null,
    "representation":null,
    "email1":"firmaxyz@firmaxyz.pl",
    "email2":null,
    "email3":null,
    "email1Name":"Email 1",
    "email2Name":null,
    "email3Name":null,
    "phone1":"+48 22 113 14 16",
    "phone2":"",
    "phone3":"",
    "phone1Name":"Numer 1",
    "phone2Name":null,
    "phone3Name":null,
    "uuid":"75589e9b-171b-4d1f-a0b7-2d808e491d93",
    "address1":{
      "uuid":"31617331-7913-4fc7-b997-8bc1470fcd47",
      "name":"Adres siedziby",
      "street":"Makoszowska",
      "buildingNo":15,
      "localNo":4,
      "postcode":"44-100",
      "city":"Gliwice",
      "voivodeship":"łódzkie",
      "country":"Polska",
      "district":"pabianicki"
    },
    "address2":{
      "uuid":"34ea0bb2-5c9f-480f-beec-f7b3897fd44a",
      "name":"Adres korespondencyjny",
      "street":"Bydgoska",
      "buildingNo":8,
      "localNo":2,
      "postcode":"44-100",
      "city":"Gliwice",
      "voivodeship":"małopolskie",
      "country":"Polska",
      "district":"nowotarski"
    },
    "address3":{
      "uuid":"95fba500-56f8-4ee6-a14f-95626ff461f9",
      "name":"Adres dodatkowy",
      "street":"Podkarpacka",
      "buildingNo":99,
      "localNo":1,
      "postcode":"44-100",
      "city":"Gliwice",
      "voivodeship":"mazowieckie",
      "country":"Polska",
      "district":"nowodworski"
    },
    "people":[
      {
        "uuid":"b4919840-dceb-4dfb-b6dc-72ded87c0077",
        "firstName":"Rafał",
        "lastName":"Sobota",
        "phone1":"+48 222 333 444",
        "phone1Name":null,
        "phone2":"",
        "phone2Name":null,
        "phone3":"",
        "phone3Name":null,
        "email1":null,
        "email1Name":null,
        "email2":null,
        "email2Name":null,
        "email3":null,
        "email3Name":null,
        "role":null
      }
    ],
    "flags":{
    },
    "customValue":[
      {
        "uuid":"7b0abc08-afa4-4946-ad23-ad4646072853",
        "type":"date",
        "param":{
          "type":"date",
          "name":"Data zamówienia",
          "required":true,
          "contactType":[
            "person",
            "organisation"
          ]
        },
        "value":null
      },
      {
        "uuid":"c894f58b-fe44-4afa-9776-bf44bf820bf5",
        "type":"checkbox",
        "param":{
          "type":"checkbox",
          "name":"checkbox",
          "required":false,
          "contactType":[
            "person",
            "organisation"
          ]
        },
        "value":false
      },
      {
        "uuid":"5e4d85b1-5e37-4cd9-8fd5-21e8e5ed4e0f",
        "type":"number",
        "param":{
          "type":"number",
          "name":"Pole numeryczne",
          "required":true,
          "contactType":[
            "person",
            "organisation"
          ],
          "minValue":0,
          "maxValue":100
        },
        "value":7
      }
    ]
  },
  "otherData":{
    "totalCount":1
  },
  "message":"OK"
}


3. Edycja istniejącego kontaktu- organizacji

Metoda pozwala na edytowanie istniejącej organizacji w bazie kontaktów CRM.

Metoda: PATCH
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations/{uuid}

Struktura żądania

Jak w przypadku metody na dodanie nowego kontaktu- organizacji (pkt 2).

Przykład żądania
{
  "name":"Moja nowa firma",
  "nip":"7311852569",
  "description":"Nowy opis",
  "phone1":"48333666999",
  "phone1Name":"Służbowy",
  "phone2":"",
  "phone2Name":"",
  "phone3":"",
  "phone3Name":"",
  "email1":"",
  "email1Name":"",
  "email2":"",
  "email2Name":"",
  "email3":"",
  "email3Name":"",
  "registry":"",
  "legalForm":"",
  "regon":"",
  "representation":""
}

Struktura odpowiedzi

Jak w przypadku metody na pobranie pobranie listy kontaktów- osób zapisanych w CRM (pkt 1).

Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":{
    "name":" Moja nowa firma ",
    "avatar":"",
    "description":"Nowy opis",
    "nip":"7311852569",
    "regon":"",
    "active":null,
    "otherRegistryId":null,
    "registry":null,
    "legalForm":null,
    "legalFormName":null,
    "registryName":null,
    "court":null,
    "courtDepartment":null,
    "krsNumber":null,
    "representation":null,
    "email1":null,
    "email2":null,
    "email3":null,
    "email1Name":null,
    "email2Name":null,
    "email3Name":null,
    "phone1":"+48 333 666 999",
    "phone2":"",
    "phone3":"",
    "phone1Name":null,
    "phone2Name":null,
    "phone3Name":null,
    "uuid":"94096f48-29d3-43fe-a3d5-7ec35f1526dd",
    "people":{
    },
    "customValue":null
  },
  "otherData":{
  },
  "message":"OK"
}


4. Usunięcie istniejącego kontaktu- organizacji

Metoda pozwala na usunięcie istniejącej organizacji w bazie kontaktów CRM.

Metoda: DELETE
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/organisations/{uuid}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

string


otherData.totalCount

int

Ilość usuniętych rekordów.

message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":"OK",
  "otherData":{
    "totalCount":1
  },
  "message":"OK"
}