Skip to main content

Użytkownicy

1. Pobranie listy istniejących użytkowników

Metoda pozwala na pobranie listy utworzonych użytkowników.

Metoda: GET
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users

Metoda stosuje stronicowanie powyżej 1000 rekordów. API zwróci zawsze maksymalnie 1000 rekordów, a o resztę należy zapytać dodając do adresu page={numer_strony}. Przykładowo, dla sytuacji gdzie jest więcej niż 1000 rekordów stosujemy:

{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users?page=2

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

array


data.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.firstName

string

Imię.

data.lastName

string

Nazwisko.

data.email

null | Email

Adres e-mail.

data.avatar

null | string

Nazwa pliku z avatarem.

data.permission

array

Grupa uprawnień.

data.permission.uuid

uuid

Unikalny identyfikator grupy uprawnień.

data.permission.name

string

Nazwa grupy uprawnień.

data.smsPresentation

array

Lista prezentacji SMS.

data.smsPresentation.presentation

string

Właściwa prezentacja pola nadawcy.

data.smsPresentation.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.callPresentation

array

Lista prezentacja dla celów połączeń.

data.callPresentation.presentation

string

Właściwa prezentacja dla połączeń.

data.callPresentation.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.callPresentation.name

string

Nazwa numeru.

data.callPresentation.clipPrefix

null | string

Prefiks dopisany do numeru.

extensionId

null | int

Unikalny identyfikator przypisanego konta SIP.

extension

null | int

Numer konta SIP.

dynamicExtension

int | in:0,1

Wskazanie, czy użytkownik korzysta ze statycznego czy dynamicznego wyboru konta SIP.

dnd

int | in:0,1

Informacja, czy użytkownik posiada włączone DND.

workNumber

null | string

Numer służbowy.

status

string in: online, offline

Informacja o statusie użytkownika.

callTalking

int | in: 0,1

Informacja czy użytkownik aktualnie prowadzi rozmowę.

groupMain

object

Główna grupa użytkowników, do jakiej przypisany jest użytkownik. Szerszy opis w pomocniczej tabeli groups.

groups

array

Lista grup do których przypisany jest użytkownik. Szerszy opis w pomocniczej tabeli groups.

otherData.totalCount

int

Ilość użytkowników.

message

string


Tabela uzupełniająca: groups

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

name

string

Nazwa grupy.

typeUuid

uuid

Wartość identyfikująca typ grupy (grupę nadrzędną).

type

string

Typ grupy (nazwa grupy nadrzędnej).

Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "uuid":"f6e4999b-6292-45ab-bb02-20b2e9284280",
      "firstName":"Anna",
      "lastName":"Zaradna",
      "email":"azaradna@firma.pl",
      "avatar":"",
      "permission":{
        "uuid":"e167c85c-9e8e-4dcd-bfff-fde2c963ecfa",
        "name":"Standardowa",
      },
      "smsPresentation":[
        {
          "presentation":"LOSOWY NUMER",
          "uuid":"7c2177f8-e47b-4fc5-8270-bd259ff8e4df"
        }
      ],
      "callPresentation":[
        {
          "presentation":"ANONIMOWY",
          "uuid":"9b171bcd-b54d-4794-bf70-6386bae2d577",
          "name":null,
          "clipPrefix":null
        }
      ],
      "extensionId":null,
      "extension":null,
      "dynamicExtension":1,
      "dnd":null,
      "workNumber":"+48 777 888 999",
      "status":"offline",
      "callTalking":0,
      "groupMain":{
        "uuid":"42fae84d-202c-48b4-b902-e8015607240c",
        "name":"Specjalista obsługi klienta",
        "typeuuid":"2526b503-01bb-43c8-8e65-8b1bfc2e7ee5",
        "type":"Stanowisko"
      },
      "groups":[
        {
          "uuid":"42fae84d-202c-48b4-b902-e8015607240c",
          "name":"Specjalista obsługi klienta",
          "typeuuid":"2526b503-01bb-43c8-8e65-8b1bfc2e7ee5",
          "type":"Stanowisko"
        },
      ]
    },
  ],
  "otherData":{
    "totalCount":18
  },
  "message":"OK"
}


2. Stworzenie nowego użytkownika

Metoda pozwala na edycję wcześniej utworzonego użytkownika.

Metoda: POST
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

Wymagane

email

email

Adres e-mail.

TAK

password

string

Hasło użytkownika.

TAK

firstName

string

Imię.

TAK

lastName

string

Nazwisko.

TAK

extensionId

int

Unikalny identyfikator przypisanego konta SIP.

TAK, jeżeli dynamicExtension = 0

permission

uuid

Uuid grupy uprawnień.

TAK

workNumber

phone

Numer telefonu.


dynamicExtension

int | in:0,1

Flaga oznaczająca, czy konto użytkownika będzie wykorzystywać dynamicznie przypisywane konta SIP.

TAK

dynamicExtensionIds

array

Lista dozwolonych identyfikatorów kont SIP.

TAK, jeżeli dynamicExtension = 1

smsPresentation

array

Lista prezentacji SMS.


callPresentation

array

Lista prezentacji numerem dla celów połączeń.


callPresentation.presentation

string

Właściwa prezentacja.


callPresentation.name

string

Nazwa numeru.


callPresentation.clipPrefix

string

Prefiks dopisany do numeru.


callPresentation.intlFormat

string

Międzynarodowy format numeru.


groups

array

Lista grup użytkowników.

TAK

groups.*

uuid

Uuid grupy użytkowników.


message

stringPrzykład żądania
{
  "email":"jkowalski5@firma.pl",
  "password":"Hasło123!",
  "firstName":"Jan",
  "lastName":"Kowalski",
  "extensionId":34819,
  "permission":"482a11cb-0226-4616-ac89-3ac49f290ace",
  "workNumber":"48333666999",
  "dynamicExtension":0,
  "dynamicExtensionIds":{
  },
  "smsPresentation":[
    "LOSOWY NUMER",
    48777888999
  ],
  "callPresentation":[
    {
      "presentation":"ANONIMOWY"
    },
    {
      "presentation":48777888999,
      "name":"",
      "clipPrefix":null,
      "intlFormat":"+48 777 888 999"
    }
  ],
  „groups”:[
    518d257c-a87e-44e4-80f9-5b15ec4da85a",
    "7b880d97-3caf-4cae-867a-c95901309585"
  ]
}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

array


data.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.firstName

string

Imię.

data.lastName

string

Nazwisko.

data.email

null | Email

Adres e-mail.

data.avatar

null | string

Nazwa pliku z avatarem.

data.permission

array

Grupa uprawnień.

data.permission.uuid

uuid

Unikalny identyfikator grupy uprawnień.

data.permission.name

string

Nazwa grupy uprawnień.

data.smsPresentation

array

Lista prezentacji SMS.

data.smsPresentation.presentation

string

Właściwa prezentacja pola nadawcy.

data.smsPresentation.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.callPresentation

array

Lista prezentacja dla celów połączeń.

data.callPresentation.presentation

string

Właściwa prezentacja dla połączeń.

data.callPresentation.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.callPresentation.name

string

Nazwa numeru.

data.callPresentation.clipPrefix

null | string

Prefiks dopisany do numeru.

extensionId

null | int

Unikalny identyfikator przypisanego konta SIP.

extension

null | int

Numer konta SIP.

dynamicExtension

int | in:0,1

Wskazanie, czy użytkownik korzysta ze statycznego czy dynamicznego wyboru konta SIP.

dnd

int | in:0,1

Informacja, czy użytkownik posiada włączone DND.

workNumber

null | string

Numer służbowy.

status

string in: online, offline

Informacja o statusie użytkownika.

callTalking

int | in: 0,1

Informacja czy użytkownik prowadzi rozmowę.

groupMain

object

Główna grupa użytkowników, do jakiej przypisany jest użytkownik. Szerszy opis w pomocniczej tabeli groups.

groups

array

Lista grup do których przypisany jest użytkownik. Szerszy opis w pomocniczej tabeli groups.

otherData

object


message

string


Tabela uzupełniająca: groups

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

name

string

Nazwa grupy.

typeUuid

uuid

Wartość identyfikująca typ grupy (grupę nadrzędną).

type

string

Typ grupy (nazwa grupy nadrzędnej).

Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":{
    "uuid":"d16bf172-734c-4c67-8f27-9301f7623c43",
    "firstName":"Jan",
    "lastName":"Kowalski",
    "email":"jkowalski@firma.pl",
    "avatar":null,
    "permission":{
      "uuid":"482a11cb-0226-4616-ac89-3ac49f290ace",
      "name":"Administrator",
      "permanent":0
    },
    "permanent":0,
    "active":1,
    "extensionId":34819,
    "extension":30,
    "dynamicExtension":0,
    "dnd":null,
    "workNumber":"+48 777 888 999",
    "status":null,
    "callTalking":0,
    "groupMain":{
      "uuid":"7b880d97-3caf-4cae-867a-c95901309585",
      "name":"Administrator",
      "typeuuid":"33ceacf9-89be-4f75-89a2-0596031f2032",
      "type":"Stanowisko"
    },
    "groups":[
      {
        "uuid":"7b880d97-3caf-4cae-867a-c95901309585",
        "name":"Administrator",
        "typeuuid":"33ceacf9-89be-4f75-89a2-0596031f2032",
        "type":"Stanowisko"
      },
      {
        "uuid":"518d257c-a87e-44e4-80f9-5b15ec4da85a",
        "name":"Podgrupa 1",
        "typeuuid":"9582f65b-0a05-43bf-998d-7ebc70037af2",
        "type":"Druga grupa"
      }
    ]
  },
  "otherData":{
  },
  "message":"OK"

}


3. Edycja użytkownika

Metoda pozwala na edycję wcześniej utworzonego użytkownika.

Metoda: PATCH
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/{uuid}

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

Wymagane

email

email

Adres e-mail.

TAK

password

string

Hasło użytkownika.

TAK

firstName

string

Imię.

TAK

lastName

string

Nazwisko.

TAK

extensionId

int

Unikalny identyfikator przypisanego konta SIP.

TAK, jeżeli dynamicExtension = 0

permission

uuid

Uuid grupy uprawnień.

TAK

workNumber

phone

Numer telefonu.


dynamicExtension

int | in:0,1

Flaga oznaczająca, czy konto użytkownika będzie wykorzystywać dynamicznie przypisywane konta SIP.

TAK

dynamicExtensionIds

array

Lista dozwolonych identyfikatorów kont SIP.

TAK, jeżeli dynamicExtension = 1

smsPresentation

array

Lista prezentacji SMS.


callPresentation

array

Lista prezentacji numerem dla celów połączeń.


callPresentation.presentation

string

Właściwa prezentacja.


callPresentation.name

string

Nazwa numeru.


callPresentation.clipPrefix

string

Prefiks dopisany do numeru.


callPresentation.intlFormat

string

Międzynarodowy format numeru.


groups

array

Lista grup użytkowników.

TAK

groups.*

uuid

Uuid grupy użytkowników.


message

stringPrzykład żądania
{
		"email":"jkowalski@firma.pl",
		"password":"Hasło123!",
		"passwordConfirmation":" Hasło123!",
		"firstName":"Jan",
		"lastName":"Kowalski",
		"extensionId":null,
		"permission":"e167c85c-9e8e-4dcd-bfff-fde2c963ecfa",
		"workNumber":"",
		"dynamicExtension":1,
		"dynamicExtensionIds":[
		13420,
		13495
		],
		"smsPresentation":[
		"LOSOWY NUMER"
		],
		"callPresentation":[
		{
		"presentation":"ANONIMOWY"
		}
		],
		"groups":{
		"639a997c-5f8d-4966-a5c4-e6d0cbc3d769":"94971867-82e1-45d8-a656-bf4b0e4d226e",
		"1585e46c-f433-4cef-a02b-a763a404eaed":"",
		"b67d124f-403b-4cf6-8297-6a26417c385a":"",
		"2526b503-01bb-43c8-8e65-8b1bfc2e7ee5":"42fae84d-202c-48b4-b902-e8015607240c",
		"7861298f-e8f2-4df5-9c67-858e9510bbdf":"b891d6c4-06da-40a4-8b4e-b0a2cc1cec22"
		}
}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

array


data.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.firstName

string

Imię.

data.lastName

string

Nazwisko.

data.email

null | Email

Adres e-mail.

data.avatar

null | string

Nazwa pliku z avatarem.

data.permission

array

Grupa uprawnień.

data.permission.uuid

uuid

Unikalny identyfikator grupy uprawnień.

data.permission.name

string

Nazwa grupy uprawnień.

data.smsPresentation

array

Lista prezentacji SMS.

data.smsPresentation.presentation

string

Właściwa prezentacja pola nadawcy.

data.smsPresentation.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.callPresentation

array

Lista prezentacja dla celów połączeń.

data.callPresentation.presentation

string

Właściwa prezentacja dla połączeń.

data.callPresentation.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.callPresentation.name

string

Nazwa numeru.

data.callPresentation.clipPrefix

null | string

Prefiks dopisany do numeru.

extensionId

null | int

Unikalny identyfikator przypisanego konta SIP.

extension

null | int

Numer konta SIP.

dynamicExtension

int | in:0,1

Wskazanie, czy użytkownik korzysta ze statycznego czy dynamicznego wyboru konta SIP.

dnd

int | in:0,1

Informacja, czy użytkownik posiada włączone DND.

workNumber

null | string

Numer służbowy.

status

string in: online, offline

Informacja o statusie użytkownika.

callTalking

int | in: 0,1

Informacja czy użytkownik prowadzi rozmowę.

groupMain

object

Główna grupa użytkowników, do jakiej przypisany jest użytkownik. Szerszy opis w pomocniczej tabeli groups.

groups

array

Lista grup do których przypisany jest użytkownik. Szerszy opis w pomocniczej tabeli groups.

otherData

object


message

string


Tabela uzupełniająca: groups

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

name

string

Nazwa grupy.

typeUuid

uuid

Wartość identyfikująca typ grupy (grupę nadrzędną).

type

string

Typ grupy (nazwa grupy nadrzędnej).

Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":{
    "uuid":"d16bf172-734c-4c67-8f27-9301f7623c43",
    "firstName":"Jan",
    "lastName":"Kowalski",
    "email":"jkowalski@firma.pl",
    "avatar":null,
    "permission":{
      "uuid":"482a11cb-0226-4616-ac89-3ac49f290ace",
      "name":"Administrator",
      "permanent":0
    },
    "permanent":0,
    "active":1,
    "extensionId":34819,
    "extension":30,
    "dynamicExtension":0,
    "dnd":null,
    "workNumber":"+48 777 888 999",
    "status":null,
    "callTalking":0,
    "groupMain":{
      "uuid":"7b880d97-3caf-4cae-867a-c95901309585",
      "name":"Administrator",
      "typeuuid":"33ceacf9-89be-4f75-89a2-0596031f2032",
      "type":"Stanowisko"
    },
    "groups":[
      {
        "uuid":"7b880d97-3caf-4cae-867a-c95901309585",
        "name":"Administrator",
        "typeuuid":"33ceacf9-89be-4f75-89a2-0596031f2032",
        "type":"Stanowisko"
      },
      {
        "uuid":"518d257c-a87e-44e4-80f9-5b15ec4da85a",
        "name":"Podgrupa 1",
        "typeuuid":"9582f65b-0a05-43bf-998d-7ebc70037af2",
        "type":"Druga grupa"
      }
    ]
  },
  "otherData":{
  },
  "message":"OK"
}


4. Zablokowanie użytkownika

Metoda pozwala na zablokowanie utworzonego wcześniej użytkownika, uniemożliwiając mu dostęp (logowanie) do CRM. Blokada użytkownika odbywa się w ten sam sposób jak jego edycja, wysyłamy tylko jedno pole active o wartości 0.

Metoda: PATCH
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/{uuid}

Struktura żądania

Wysyłamy wyłącznie active: 0.

Właściwość

Wartość

Opis

Wymagane

active

0


TAK

Przykład żądania
{
  "active":0
}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

array


data.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.firstName

string

Imię.

data.lastName

string

Nazwisko.

data.email

null | Email

Adres e-mail.

data.avatar

null | string

Nazwa pliku z avatarem.

data.permission

array

Grupa uprawnień.

data.permission.uuid

uuid

Unikalny identyfikator grupy uprawnień.

data.permission.name

string

Nazwa grupy uprawnień.

data.smsPresentation

array

Lista prezentacji SMS.

data.smsPresentation.presentation

string

Właściwa prezentacja pola nadawcy.

data.smsPresentation.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.callPresentation

array

Lista prezentacja dla celów połączeń.

data.callPresentation.presentation

string

Właściwa prezentacja dla połączeń.

data.callPresentation.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.callPresentation.name

string

Nazwa numeru.

data.callPresentation.clipPrefix

null | string

Prefiks dopisany do numeru.

extensionId

null | int

Unikalny identyfikator przypisanego konta SIP.

extension

null | int

Numer konta SIP.

dynamicExtension

int | in:0,1

Wskazanie, czy użytkownik korzysta ze statycznego czy dynamicznego wyboru konta SIP.

dnd

int | in:0,1

Informacja, czy użytkownik posiada włączone DND.

workNumber

null | string

Numer służbowy.

status

string in: online, offline

Informacja o statusie użytkownika.

callTalking

int | in: 0,1

Informacja czy użytkownik prowadzi rozmowę.

groupMain

object

Główna grupa użytkowników, do jakiej przypisany jest użytkownik. Szerszy opis w pomocniczej tabeli groups.

groups

array

Lista grup do których przypisany jest użytkownik. Szerszy opis w pomocniczej tabeli groups.

otherData

object


message

string


Tabela uzupełniająca: groups

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

name

string

Nazwa grupy.

typeUuid

uuid

Wartość identyfikująca typ grupy (grupę nadrzędną).

type

string

Typ grupy (nazwa grupy nadrzędnej).

Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":{
    "uuid":"f6b84e79-39df-4854-945d-202c89678f19",
    "firstName":"Jan",
    "lastName":"Kowalski",
    "email":"jkowalski@firma.pl",
    "avatar":"",
    "permission":{
      "uuid":"e167c85c-9e8e-4dcd-bfff-fde2c963ecfa",
      "name":"Standardowa",
      "permanent":0
    },
    "smsPresentation":[
      {
        "presentation":"LOSOWY NUMER",
        "uuid":"90fba2c5-70b6-42f8-9942-a43c7ee7dd25"
      }
    ],
    "callPresentation":[
      {
        "presentation":"ANONIMOWY",
        "uuid":"2b756093-8417-4785-b8f0-89a84a5ff9bf",
        "name":null,
        "clipPrefix":null
      }
    ],
    "permanent":0,
    "active":0,
    "extensionId":7675,
    "extension":125,
    "dynamicExtension":0,
    "dnd":null,
    "workNumber":"",
    "status":null,
    "callTalking":0,
    "groupMain":{
      "uuid":"edcc29af-9e2a-41b5-acce-74863904d27e",
      "name":"Sprzedawca",
      "typeuuid":"2526b503-01bb-43c8-8e65-8b1bfc2e7ee5",
      "type":"Stanowisko"
    },
    "groups":[
      {
        "uuid":"edcc29af-9e2a-41b5-acce-74863904d27e",
        "name":"Sprzedawca",
        "typeuuid":"2526b503-01bb-43c8-8e65-8b1bfc2e7ee5",
        "type":"Stanowisko"
      }
    ]
  },
  "otherData":{
  },
  "message":"OK"
}

5. Usunięcie użytkownika

Metoda pozwala na całkowite usunięcie wcześniej utworzonego użytkownika.

Metoda: DELETE
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/users/{uuid}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

string


otherData.totalCount

int

Ilość usuniętych rekordów.

message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":"OK",
  "otherData":{
    "totalCount":1
  },
  "message":"OK"
}