Skip to main content

Komunikator- czat wewnętrzny

TeleCube CRM posiada wbudowaną funkcję czatu wewnętrznego, który umożliwi wymianę wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami.

Dostęp do funkcji możliwy jest poprzez ikonę wiadomości na górnym pasku CRM. Ikona ta pokazuje również ilość nieodczytanych wiadomości.

image-1677841845138.png

Podstawowe możliwości

Po przejściu do strony czatu, po lewej stronie ukaże się belka z listą czatów, podzielona na 3 sekcje:

  • Kanały- ogólne kanały rozmowne, do których można dopisywać użytkowników, aby mogli brać udział w konwersacjach.
  • Wiadomości grupowe- grupy dyskusyjne utworzone pomiędzy kilkoma użytkownikami.
  • Wiadomości bezpośrednie- prywatne konwersacje z pozostałymi użytkownikami CRM.

image-1677842558994.png

Aby zarządzać kanałami (tworzyć, edytować, usuwać) konieczne jest posiadanie właściwego uprawnienia. Do zarządzania grupami rozmów nie jest konieczne odrębne uprawnienie.

image-1677843319456.png

Wyszukiwanie starszych wiadomości

Na górze okna rozmowy umieszczono pole do wyszukiwania archiwalnych wiadomości. Wystarczy wpisać fragment szukanej frazy, aby system przeszukał dany kanał rozmowy i wskazał właściwe wyniki. Obok pola wyszukiwania znajduje się filtr ważnych wiadomości- po jego aktywacji w oknie rozmowy ukażą się wszystkie wiadomości, które zostały oznaczone gwiazdką.

image-1677842801909.png

Historia wiadomości przechowywana jest przez 365 dni, wyświetlane natomiast są wiadomości nie starsze niż 30 dni. Pozostałe wiadomości będą ukryte za blurem.

Aby wyświetlać pełną historię wiadomości z całego roku należy aktywować dodatkowe rozszerzenie archiwalnych wiadomości czatu, dostępne w zakładce Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Dodatkowe rozszerzenia > Archiwalne wiadomości czatu.
Rozszerzenie mogą aktywować wyłącznie osoby posiadające uprawnienie do aktywacji dodatkowych rozszerzeń.