Skip to main content

Recently Updated Pages

Kolejka

Schemat Centrali

Czym jest kolejka? Jest to element pozwalający osobie dzwoniącej oczekiwać na połączenie. Dzwoni...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Key Pass

Schemat Centrali

Czym jest Key Pass? Jest to moduł umożliwiający dzwoniącemu uwierzytelnienie się na podstawie wp...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Import danych

Kontakty (baza klientów)

Jeżeli posiadasz własne bazy danych o swoich klientach i chcesz zaimportować je do TeleCube CRM w...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Numery miejskie

Elementy Centrali

Wybierz swoje numery miejskie z puli TeleCube lub przenieś do nas swoje dotychczasowe numery stac...

Updated 1 year ago by Iza

Tworzenie schematu centrali

Schemat Centrali

Czym jest schemat centrali? Narzędzie schematu centrali pozwala określić w jaki sposób mają zach...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Pliki powiązane z kontaktem/billingiem

Pliki

W TeleCube CRM plik można powiązać z zapisanym w CRM kontaktem lub zdarzeniem billingowym poprzez...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Pliki niepowiązane z kontaktem/ billingiem

Pliki

Jeżeli chcesz dodać plik niepowiązany z żadnym kontaktem, wyłącznie w celu jego swobodnego przetr...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Zarządzanie plikami i dostępnym miejscem

Pliki

Zarządzanie plikami Wraz z system plików udostępniona została dedykowana zakładka, która pozwala...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Autoodpowiedź na SMS

SMS

Funkcjonalność ta pozwala na udzielenie natychmiastowej predefiniowanej odpowiedzi na SMSa na num...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

SMS to e-mail

SMS

SMS to e-mail jest funkcjonalnością pozwalającą na przekierowywanie wiadomości SMS na dowolny adr...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Ankieta SMS

SMS

Jeśli chcesz zbadać zadowolenie klienta po odbytej rozmowie służy do tego funkcja Ankieta SMS. P...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

SMS po rozmowie

SMS

Jeśli chcesz aby klient po przeprowadzonej rozmowie otrzymał wiadomość SMS lub w przypadku braku ...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Pole nadawcy

SMS

Bramka SMS daje możliwość prezentacji alfanumerycznym polem nadawcy przy wysyłce np. nazwą firmy....

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Wysyłka SMSa

SMS

Możesz przygotować i wysłać wiadomości SMS o dowolnej, wprowadzonej przez Ciebie treści. Mogą to ...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Książka telefoniczna

Elementy Centrali

Książka telefoniczna to zbiór numerów telefonu z dowolnym opisem, które pogrupowane są według wsp...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Zasady działania centrali

Elementy Centrali

Prawidłowo przekierowane numery na dostępne zasoby, np. schematy centrali czy konkretne numery, s...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Numery zagraniczne

Elementy Centrali

Jeśli prowadzisz działalność międzynarodową i posiadasz Klientów również poza granicami kraju, mo...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Numery komórkowe

Elementy Centrali

W ofercie posiadamy polskie numery komórkowe, do realizacji połączeń telefonicznych i wysyłania o...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Numery zewnętrzne

Elementy Centrali

Istnieje możliwość kierowania połączeń przychodzących poza wirtualną centralę, wykorzystując nume...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Konta SIP Wewnętrzne

Elementy Centrali

Konta SIP, czyli numery wewnętrzne służą do obsługi połączeń. Każda osoba odbierająca/wykonująca ...

Updated 1 year ago by tzukiewicz