Skip to main content

Recently Updated Pages

Modyfikacja karty kontaktu oraz widoku tabeli

Kontakty (baza klientów)

Profile Twoich kontaktów oraz widok tabeli z dodanymi osobami i organizacjami mogą być przez Cieb...

Updated 11 months ago by tzukiewicz

Menu IVR

Schemat Centrali

Czym jest Menu IVR? Jest to element, który pozwala na odtworzenie odpowiedniego komunikatu głoso...

Updated 11 months ago by tzukiewicz

Zapowiedź

Schemat Centrali

Czym jest element zapowiedzi? Jest to element który pozwala na głosowe przekazanie klientowi wia...

Updated 11 months ago by tzukiewicz

Kolejka

Schemat Centrali

Czym jest kolejka? Jest to element pozwalający osobie dzwoniącej oczekiwać na połączenie. Dzwoni...

Updated 11 months ago by tzukiewicz

Key Pass

Schemat Centrali

Czym jest Key Pass? Jest to moduł umożliwiający dzwoniącemu uwierzytelnienie się na podstawie wp...

Updated 11 months ago by tzukiewicz

Import danych

Kontakty (baza klientów)

Jeżeli posiadasz własne bazy danych o swoich klientach i chcesz zaimportować je do TeleCube CRM w...

Updated 11 months ago by tzukiewicz

Sky-Shop.pl

Integracje z innymi narzędziami

Aby dodać kod utworzonego widgetu RINGY do Twojego sklepu w Sky-Shop.pl skorzystaj z poniższego p...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Numery miejskie

Elementy Centrali

Wybierz swoje numery miejskie z puli TeleCube lub przenieś do nas swoje dotychczasowe numery stac...

Updated 1 year ago by Iza

Tworzenie schematu centrali

Schemat Centrali

Czym jest schemat centrali? Narzędzie schematu centrali pozwala określić w jaki sposób mają zach...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Selly

Integracje z innymi narzędziami

Aby zintegrować Twój widget RINGY z narzędziem Selly zapoznaj się z filmem lub skorzystaj z instr...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Pliki powiązane z kontaktem/billingiem

Pliki

W TeleCube CRM plik można powiązać z zapisanym w CRM kontaktem lub zdarzeniem billingowym poprzez...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Pliki niepowiązane z kontaktem/ billingiem

Pliki

Jeżeli chcesz dodać plik niepowiązany z żadnym kontaktem, wyłącznie w celu jego swobodnego przetr...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Zarządzanie plikami i dostępnym miejscem

Pliki

Zarządzanie plikami Wraz z system plików udostępniona została dedykowana zakładka, która pozwala...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Zendesk

Usługi Dodatkowe Zewnętrzne integracje

Uruchomienie integracji z Zendesk Zaloguj się do Panelu Klienta w TeleCube, następnie wejdź w za...

Updated 1 year ago by Przemek

Landingi

Integracje z innymi narzędziami

Aby dodać kod utworzonego widgetu RINGY do Twojej strony w Landingi zapoznaj się z poniższym film...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Freshdesk

Usługi Dodatkowe Zewnętrzne integracje

1. Zaloguj się do panelu swojego konta w Freshdesk, a następnie w pasku menu po lewej stronie ekr...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Autoodpowiedź na SMS

SMS

Funkcjonalność ta pozwala na udzielenie natychmiastowej predefiniowanej odpowiedzi na SMSa na num...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

SMS to e-mail

SMS

SMS to e-mail jest funkcjonalnością pozwalającą na przekierowywanie wiadomości SMS na dowolny adr...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Ankieta SMS

SMS

Jeśli chcesz zbadać zadowolenie klienta po odbytej rozmowie służy do tego funkcja Ankieta SMS. P...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

SMS po rozmowie

SMS

Jeśli chcesz aby klient po przeprowadzonej rozmowie otrzymał wiadomość SMS lub w przypadku braku ...

Updated 1 year ago by tzukiewicz