Skip to main content

Recently Updated Pages

Nieodebrane połączenia

Obsługa połączeń i SMS

Wszystkie nieodebrane połączenia przychodzące na Twoją infolinię można znaleźć w zakładce Histori...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Dialer- podłączenie i obsługa dialera

Obsługa połączeń i SMS Dialer

Wbudowany w CRM dialer został tak skonstruowany, aby jego konfiguracja i codzienne użytkowanie pr...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

FAQ- najczęstsze problemy z mikrofonem

Obsługa połączeń i SMS Dialer

Jeżeli doświadczasz jednego z poniższych problemów, zapoznaj się z poradami poniżej i sprawdź, cz...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Systemowe centrum powiadomień

Obsługa połączeń i SMS Dialer

Dialer pozwala na informowanie o połączeniach przychodzących również poprzez wykorzystanie system...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Połączenia telefoniczne

Obsługa połączeń i SMS

Dbając o komfort pracy konsultantów zadbaliśmy, aby połączenia mogły być wykonywane bezpośrednio ...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Wysyłka wiadomości SMS

Obsługa połączeń i SMS Obsługa SMS

Wysyłka SMS Z poziomu CRM możliwa jest również wysyłka wiadomości SMS do klientów. Może odbywać ...

Updated 1 year ago by Sandra

Uruchomienie szyfrowania połączeń na koncie SIP

Obsługa połączeń i SMS Dialer

W celu korzystania z dialera wbudowanego w TeleCube CRM należy koniecznie włączyć szyfrowanie roz...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Odczytywanie wiadomości SMS

Obsługa połączeń i SMS Obsługa SMS

Odczytywanie wiadomości SMS Wszystkie otrzymanie wiadomości SMS trafiają do Historii kontaktu- z...

Updated 1 year ago by Sandra

BaseLinker

Zewnętrzne integracje

Jak zintegrować TeleCube CRM z BaseLinkerem? Aby zintegrować TeleCube CRM z oprogramowaniem Base...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Zespół/Grupa Telefonów

Schemat Centrali

Czym jest Zespół/Grupa Telefonów? Jest to element służący rozdzwaniania połączenia pomiędzy kons...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Tworzenie nowego użytkownika

Użytkownicy

Aby utworzyć użytkownika, należy przejść do sekcji Panel zarządzania -> Użytkownicy > Utwórz użyt...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Statyczne oraz dynamiczne numery wewnętrzne

Użytkownicy

Tworząc użytkownika musisz dokonać wyboru, czy użytkownik ma posiadać statyczne czy dynamiczne ko...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Punkt kontrolny

Schemat Centrali

Czym jest punkt kontrolny? Jest to narzędzie służące do pomocy w identyfikacji połączenia, które...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Bramka SMS

Schemat Centrali

Czym jest bramka SMS na schemacie Wirtualnej Centrali? Bramka SMS ma za zadanie dokonanie automa...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Telekonferencje

Schemat Centrali

Czym są telekonferencje? Element ten daje możliwość prowadzenia rozmów z kilkoma osobami równocz...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Warunek Czasowy

Schemat Centrali

Czym jest warunek czasowy? Element pozwala na ustalenie godzin pracy infolinii, określenie dni w...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Poczta Głosowa

Schemat Centrali

Czym jest poczta głosowa? Element Poczty Głosowej daje możliwość dzwoniącemu pozostawienia wiado...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Modyfikacja karty kontaktu oraz widoku tabeli

Kontakty (baza klientów)

Profile Twoich kontaktów oraz widok tabeli z dodanymi osobami i organizacjami mogą być przez Cieb...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Menu IVR

Schemat Centrali

Czym jest Menu IVR? Jest to element, który pozwala na odtworzenie odpowiedniego komunikatu głoso...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Zapowiedź

Schemat Centrali

Czym jest element zapowiedzi? Jest to element który pozwala na głosowe przekazanie klientowi wia...

Updated 1 year ago by tzukiewicz