Skip to main content

Tworzenie tablic szans sprzedaży

Nowe tablice szans sprzedaży użytkownik tworzy z poziomu Panelu Zarządzania. W tym celu wchodzi w Panel Zarządzania > Ustawienia CRM > Szanse sprzedaży

Screenshot 2023-08-14 at 10-08-46 TeleCube CRM.png

Po wejściu w edycję i kliknięciu "+" na polu z nazwą Tablice szans sprzedaży ma możliwość dodania nowej tablicy. Po wpisaniu nazwy zostaje poinformowany o kosztach. Zostaje również naliczona proporcjonalna opłata, zgodna z posiadanym okresem rozliczeniowym.

Screenshot 2023-08-14 at 10-30-34 TeleCube CRM.png