Skip to main content

Ustawienia tablicy szans sprzedaży

Po kliknięciu ikony ołówka przy nowo utworzonej tablicy mamy możliwość edycji jej ustawień.

Screenshot 2023-08-14 at 10-39-14 TeleCube CRM.png

Po wejściu w edycję otrzymujemy ekran z następującymi ustawieniami:

Screenshot TeleCube CRM.jpg

1. Ustawienia podstawowe - Dają możliwość edycji nazwy tablicy oraz ustawienia którzy z użytkowników CRM mają do niej dostęp. W przypadku braku zaznaczenia checboxa "Widoczność szans" użytkownik widzi jedynie leady których jest opiekunem lub obserwatorem.

2. Etapy procesu sprzedaży (lejek sprzedaży) - Daje możliwość dodania etapów sprzedaży oraz czynności związanych z danym etapem. Po kliknięciu "+" mamy możliwość dodania nowego procesu sprzedaży oraz czynności, które należy wykonać na etapie tworzenia leada.

Screenshot 2023-08-14 at 11-30-13 TeleCube CRM.png

W przypadku dodania czynności, które na danym etapie należy wykonać możemy również określić następujące parametry takie jak:

- Wymagane - określa to czy zadanie jest wymagane do przejścia do kolejnego etapu sprzedaży

- Dodaj notatkę - pozwala na automatyczne wyświetlenie formularza notatki po wykonaniu zadania

- Dodaj zadanie - automatycznie otwiera formularz nowego zadania po zakończeniu pierwszego

Screenshot 2023-08-14 at 14-58-41 TeleCube CRM.png

Dodatkowo w przypadku edycji etapów finalizujących sprzedaż mamy możliwość dodania powodów oraz czynności które należy wykonać.

Screenshot 2023-08-14 at 15-11-24 TeleCube CRM.png

3. Własne pola - Umożliwia dodanie własnego pola które będzie widoczne w widoku szczegółowym szans sprzedaży. Zgodnie ze swoimi potrzebami czy rodzajem wykonywanej działalności.

Screenshot 2023-08-14 at 15-17-59 TeleCube CRM.png

Domyślnie użytkownik otrzymuje jedno gotowe pole "Źródło" gdzie może określić skąd pozyskał klienta.

Screenshot 2023-08-14 at 15-16-21 TeleCube CRM.png