Skip to main content

Recently Updated Pages

Zabezpieczenia portalu

Zarządzaj Bezpieczeństwem

Polityka bezpieczeństwa logowania jest zbiorem określonych warunków jakie użytkownik musi spełnić...

Updated 1 year ago by Iza

Kontrola dostępu do usługi

Zarządzaj Bezpieczeństwem

Przed podłączeniem urządzenia lub oprogramowania do sieci TeleCube, należy w pierwszej kolejności...

Updated 1 year ago by Przemek

Maksymalna Minutowa Stawka

Zarządzaj Bezpieczeństwem

Jednym ze sposobów zabezpieczenia jest regulacja minutowej stawki za połączenia. Pozwala to unikn...

Updated 1 year ago by Przemek

RINGY + SMS po rozmowie

Utworzenie i konfiguracja widgetu

Dzięki wykorzystaniu usług SMS w połączeniu z RINGY istnieje możliwość zautomatyzowania kontaktu ...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Statystyki z połączeń RINGY

Statystyki i zarządzanie połączeniami

Statystyki z połączeń RINGY Dzięki statystykom RINGY posiadasz również dostęp statystyk zamówion...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Połączenia oczekujące w RINGY

Statystyki i zarządzanie połączeniami

Połączenia oczekujące w RINGY W każdej chwili posiadasz bieżący wgląd do wszystkich zamówionych ...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Konfiguracja wyglądu pop-upa

Utworzenie i konfiguracja widgetu

Konfiguracja wyglądu pop-upa W celu edycji wyglądu pop-upa, edytując utworzony widget przejdź do...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Konfiguracja wyglądu widgetu

Utworzenie i konfiguracja widgetu

Konfiguracja wyglądu widgetu W celu edycji wyglądu pop-upa, edytując utworzony widget przejdź do...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Utworzenie widgetu i umiejscowienie go na stronie

Utworzenie i konfiguracja widgetu

Aby utworzyć nowy widget i przystąpić do jego konfiguracji, w Panelu Klienta przejdź do zakładki ...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Sprzęt marki GIGASET

Konfiguracja sprzętu i urządzeń

Aby skonfigurować aparat marki GIGASET do prawidłowej pracy z kontami wewnętrznymi (SIP) TeleCube...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Google Analytics

Integracje z innymi narzędziami

Integracja RINGY z narzędziem Google Analytics poprzez Google Tag Manager (GTM): 1. Należy pobra...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Shoper

Integracje z innymi narzędziami

Aby zintegrować Twój widget RINGY z narzędziem Shopper: 1. Zaloguj się do Panelu administracyjne...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Wordpress- wtyczka TeleCube RINGY

Integracje z innymi narzędziami

Aby zintegrować Twój widget RINGY ze stroną zbudowaną na Wordpress: 1. Zaloguj się do Panelu adm...

Updated 1 year ago by tzukiewicz

Idosell

Integracje z innymi narzędziami

Aby zintegrować Twój widget RINGY z narzędziem Idosell: 1. Zaloguj się do Panelu stworzonej stro...

Updated 1 year ago by tzukiewicz