Skip to main content

Sprzęt marki GRANDSTREAM

Konfiguracja poprzez autokonfigurator

1. Logujemy się do Panelu Klienta TeleCube, następnie przechodzimy do zakładki Wirtualna Centrala > Autokonfigurator Sprzętu gdzie z dostępnej listy należy wybrać urządzenie które chcemy skonfigurować.

image-1649319065687.png

2. Po otwarciu okienka konfiguracji należy uzupełnić je następującymi danymi:

  • numer seryjny (na etykiecie z tyłu aparatu),
  • adres MAC (na etykiecie z tyłu aparatu),
  • wybrać konto wewnętrzne, które chcemy skonfigurować. 

    image-1649319169749.jpg

     

3. Następnie po podłączeniu aparatu do sieci i zasilania należy odczytać jego adres IP (menu)

4. Wskazany przez aparat adres IP wpisujemy w pasek adresowy przeglądarki.

image-1649319475529.png

5. Wchodzimy do Panelu Administracyjnego, gdzie domyślne dane do logowania to login: admin, hasło: admin.

image-1649319517665.jpg

6. Wchodzimy w zakładkę Maintenace > Upgrade and Provisioning.

image-1649319836757.jpg

7. W sekcji Config zaznaczamy HTTP a w polu Confing Server Path  wpisujemy conf.telecube.pl.

image-1649319940486.jpg

8. Następnie należy zapisać zmiany, klikając na dole strony Save and Apply, a potem w prawym górnym rogu Reboot.

image-1649320042595.png

9. Aparat powinien się zaktualizować i zrestartować 2 razy, co może zająć nawet 15-20 minut.

Po zakończeniu autokonfiguracji zmieni się również hasło do logowania do samego urządzenia. Nowe hasło można znaleźć w Panelu Klienta, w zakładce Wirtualna Centrala > Autokonfiguracja sprzętu > Utworzony profil aparatu > ikonka Edytuj > Pokaż hasło.


Ręczna konfiguracja

W przypadku, gdy z jakiegoś powodu nie powiedzie się konfiguracja automatyczna, aparat można skonfigurować ręcznie.

1. Logowanie do aparatu

Po podłączeniu aparatu do sieci wchodzimy do menu następnie do "Status" > "Network Status". Odczytujemy jego adres IP. Który następnie wklejamy go w pasku adresu w przeglądarce.

Po wklejeniu adresu IP logujemy się do menu konfiguracyjnego aparatu. Dla aparatów Grandstream domyślne dane do logowania to:

L: admin

H: admin

2. Konfiguracja konta SIP

Po zalogowaniu do menu konfiguracyjnego wchodzimy w zakładkę Accounts następnie wybieramy które konto konfigurujemy i wybieramy opcję General Settings

Screenshot 2023-09-08 at 09-42-20 Account 1.png

Następnie uzupełniamy następujące pola:

Grandstream 1.jpg

Account Active: Yes

Account Name: dowolna nazwa

SIP Server: adres serwera

Outbond Proxy: adres serwera proxy, standardowo jest to ta sama wartość co w SIP Server.

SIP User ID: login konta SIP

Authenticate ID: login konta SIP

Autenthicate Password: hasło do konta SIP

Name: dowolna nazwa

Account Display: zaznaczamy User Name

Wszystkie powyższe dane są dostępne w Panelu Klienta TeleCube w zakładce Wirtualna Centrala > Konta SIP Wewnętrzne > ikona zębatki przy danym koncie > Ustawienia konta SIP.

Po wprowadzeniu danych zapisujemy je klikając zielony button Save and Apply przechodzimy do sekcji SIP Settings > Basic Settings i sprawdzamy następujące ustawienia:

SIP Registration: Yes

Register Expiration: 60

Subscribe Expiration: 60

Jeśli dane się zgadzają zapisujemy je klikając button Save and Apply. Po wprowadzeniu wszystkich danych w prawym górnym rogu menu konfiguracyjnego wybieramy opcję Reboot w celu wprowadzenia zmian. Aparat może zrestartować się kilkukrotnie co może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Screenshot 2023-09-08 at 10-09-46 Account 1.png

3. Dodatkowe ustawienia

Jeżeli zdarzy się, że mimo wprowadzenia właściwych danych aparat nie loguje się do sieci zalecamy testowe wprowadzenie poniższych ustawień:

Profiles > Profile X > Network Settings > NAT Traversal: Keep Alive
Profiles > Profile X > SIP Settings > Basic Settings> Enable OPTIONS Keep Alive: Yes
Profiles > Profile X > SIP Settings > Security Settings > Accept Incoming SIP from Proxy Only
DECT > SIP Account Settings > należy powyłączać nieaktywne konta
DECT > Handset Line Settings >  HS zaznaczyć tylko gdzie ma być powiązane konto SIP ze słuchawką. Pozostałe "None"