Skip to main content

Pliki powiązane z kontaktem/billingiem

W TeleCube CRM plik można powiązać z zapisanym w CRM kontaktem lub zdarzeniem billingowym poprzez jedną z kilku akcji:

  • bezpośrednio do profilu kontaktu, wtedy będzie on powiązany z danym kontaktem;
  • załączyć do notatki do profilu kontaktu zapisanego w CRM, wtedy również plik będzie powiązany z tym kontaktem;
  • załączyć go do notatki do zdarzenia z billingu (połączenia, SMS), wtedy to plik będzie powiązany z tym zdarzeniem.

Aby dodać plik, kliknij w przycisk Dodaj plik, aby załączyć go do profilu kontaktu lub kliknij w ikonę spinacza, aby załączyć plik do notatki.

W formularzu, który się pojawi przeciągnij pliki, które chcesz dodać na pole dodawania pliku (lub kliknij w nie, aby wybrać je z komputera). Każdy z plików może zostać opatrzony indywidualnym opisem, który będzie wyświetlany w tooltip-ie (dymku), który ukaże się po najechaniu na nazwę pliku w miejscu, w którym został dodany.

image-1660298798824.png

Pamiętaj, że dodawany plik musi być w prawidłowym formacie (mp3, jpeg, png, pdf, zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, txt, csv) oraz ważyć maksymalnie 50 Mb.

Wszystkie pliki powiązane z danym kontaktem (również te dodane jako załączniki do notatek ze zdarzeń billingowym powiązanych z kontaktem) będą widoczne w profilu kontaktu w zakładce Pliki.

image-1660298570823.png