Skip to main content

Uprawnienia dostępowe

Jedną z form zabezpieczenia usługi przed niepożądanym działaniem jest nadanie użytkownikom portalu odpowiednich uprawnień, które pozwalają lub blokują na dostęp do niektórych sekcji Panelu Klienta.

Można tego dokonać w Panelu Klienta w zakładce Konto i Finanse > Użytkownicy Portalu. TeleCube daje możliwość nadania czterech różnych uprawnień są to: Administrator, Finansowy, Techniczny, Pracownik.

Sposób dodania użytkownika Panelu Klienta

Po wejściu w zakładkę Konto i Finanse > Użytkownicy Portalu, klikamy zielony button "Dodaj Pracownika".

Screenshot 2022-06-01 at 13-46-16 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

Następnie uzupełniamy dane użytkownika zgodnie ze screenem poniżej:

Screenshot 2022-06-01 at 13-47-16 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

Po zezwoleniu na możliwość logowania do Panelu Klienta konieczne jest nadanie hasła którym użytkownik będzie się logował. Osoba dodająca użytkownika może również poinformować użytkownika o nadaniu hasła.

Po dodaniu użytkownika istnieje możliwość edycji jego danych oraz możliwość usunięcia go z Panelu Klienta po przez kliknięcie odpowiedniej ikony. Ponad to na liście widnieją daty ostatniego logowania do Panelu Klienta.

Screenshot 2022-06-01 at 13-55-29 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

W przypadku głównego administratora Panelu Klienta (oznaczonego ikoną zielonej korony) nie ma możliwości usunięcia go, nawet przez innych użytkowników z uprawnieniami administratora.

Zakres poszczególnych uprawnień:

 
Administrator

Ma dostęp do całości usługi i wszystkich zakładek dostępnych w Panelu Klienta

 
Techniczny

Strona Główna - pełen dostęp

Konto i Finanse - Brak dostępu do informacji finansowych. Pełen dostęp do billingu - listy połączeń, posiada również możliwość zmiany oferty a także dodawania nowych użytkowników

Wirtualna Centrala - pełen dostęp

Bramka SMS - Pełen dostęp

Wirtualny Faks - Pełen dostęp

TeleCube Pro - Pełen dostęp

Pomoc - Pełen Dostęp

 
Finansowy

Strona Główna - Pełen dostęp

Konto i Finanse - pełen dostęp do danych finansowych wraz z możliwością zasilenia konta. Podgląd do danych korespondencyjnych bez możliwości ich edycji

Wirtualna Centrala - brak dostępu

Bramka SMS - Pełen dostęp

Wirtualny Faks - możliwość wysyłki bez możliwości edycji kierowania i ustawień faksu

TeleCube Pro - Brak dostępu

Pomoc - Pełen dostęp

 
Pracownik

Strona Główna - Pełen dostęp

Konto i Finanse - Dostęp do informacji o fakturach w przypadku usługi postpaid oraz możliwość wygenerowania proformy na doładowanie usługi prepaid. Dodatkowo pełny dostęp do billingu i listy nieodebranych połączeń

Wirtualna Centrala - Brak dostępu

Bramka SMS - Pełen dostęp do funkcjonalności związanych z wysyłka i odczytywaniem wiadomości. Brak możliwości edycji parametrów związanych z kierowaniem wiadomości

Wirtualny Faks - Pełen dostęp do funkcjonalności związanych z wysyłka i odczytywaniem wiadomości. Brak możliwości edycji parametrów związanych z kierowaniem wiadomości

TeleCube Pro - Brak dostępu

Pomoc - Pełen Dostęp