Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

5 total results found

Zabezpieczenia portalu

Zarządzaj Bezpieczeństwem

Polityka bezpieczeństwa logowania jest zbiorem określonych warunków jakie użytkownik musi spełnić, aby móc zalogować się do Panelu Klienta. Do utworzonej polityki przypisani mogą być wszyscy użytkownicy, dany zespół lub pojedyncza osoba, a każdemu z użytkowni...

Numery komórkowe

Elementy Centrali

W ofercie posiadamy polskie numery komórkowe, do realizacji połączeń telefonicznych i wysyłania oraz odbierania SMSów - szczegółowe informacje o wiadomościach SMS znajdziesz tutaj Posiadanie numerów komórkowych umożliwi Ci odbieranie przychodzących wiadomości...

Numery zagraniczne

Elementy Centrali

Jeśli prowadzisz działalność międzynarodową i posiadasz Klientów również poza granicami kraju, możesz zwiększyć swoją wiarygodność na zagranicznych rynkach korzystając z lokalnych numerów. Klienci znacznie chętniej odbiorą połączenia widząc znany im krajowy nu...

Zasady działania centrali

Elementy Centrali

Prawidłowo przekierowane numery na dostępne zasoby, np. schematy centrali czy konkretne numery, są głównym czynnikiem warunkującym zapewnienie połączenia pomiędzy klientami a Twoimi konsultantami. Właściwie skierowane numery pozwolą Ci na posiadanie profesjona...

Przenieś numer

Elementy Centrali

Zobacz, jak przenieść numer od innego operatora do TeleCube lub skorzystaj z poradnika w wersji tekstowej. Aby rozpocząć proces przeniesienia numeru miejskiego należy przejść do zakładki Wirtualna Centrala > Numery Telefonu. Następnie przejdź do sekcji P...