Skip to main content

Przenieś numer

Zobacz, jak przenieść numer od innego operatora do TeleCube lub skorzystaj z poradnika w wersji tekstowej.

Aby rozpocząć proces przeniesienia numeru miejskiego należy przejść do zakładki Wirtualna Centrala > Numery Telefonu.

image-1663238274978.png

Następnie przejdź do sekcji Przenieś numer do sieci TeleCube.

Zrzut ekranu 2022-09-15 123904.png

Po przejściu do zakładki należy wybrać opcję + Złóż Wniosek o Przeniesienie Numeru.

Zrzut ekranu 2022-09-15 124028.png

Na ekranie pojawi się nowe okno czyli Dyspozycja do Przeniesienia Numeru Krajowego, którą należy uzupełnić.

1. Numer/y - należy wpisać numer, który ma być przedmiotem przeniesienia. Po wpisaniu numeru automatycznie uzupełniony zostanie obecny operator.

Zrzut ekranu 2022-09-15 161351.png

Poniżej pojawi się checkbox do potwierdzenia, że system wykrył operatora w sposób prawidłowy. Jeżeli operator został zaczytany błędnie, to prosimy o ręczne dokonanie zmiany operatora wpisując poprawną nazwę.

2. Data przeniesienia numeru - należy wskazać datę przeniesienia numeru.

Zrzut ekranu 2022-09-15 125754.png

3. Rodzaj Umowy z obecnym operatorem - POSTPAID (Cykliczne faktury) lub PREPAID (na doładowanie).

W tym miejscu należy wskazać na jakich zasadach współpracujesz z obecnym operatorem. Jeżeli zasilasz konto, należy zaznaczyć opcję PREPAID (na doładowanie). Jeśli otrzymujesz rachunki/faktury za telefon, należy zaznaczyć POSTPAID (Cykliczne faktury).

Zrzut ekranu 2022-09-15 130428.png

4. Kto Państwa reprezentuje? - w tym miejscu należy wybrać opcję czy wniosek składany jest przez Właściciela Numeru (lub Zarząd) bądź poprzez osobę działającą w ramach załączonego pełnomocnictwa.

Zrzut ekranu 2022-09-15 130649.png

W ostatnim kroku konieczne jest wybranie jednego z trzech obowiązujących trybów przeniesienia:

  • jak najszybciej, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  • na koniec obecnej umowy, do jej końca zostało mniej niż 120 dni.
  • z zachowaniem okresu wypowiedzenia, zgodnie z regulaminem obecnego operatora.

Zrzut ekranu 2022-09-15 131042.png

Ważne! W przypadku Umowy PREPAID możliwe jest przeniesienie numerów jedynie w trybie "Jak najszybciej, bez zachowania okresu wypowiedzenia".

Po wypełnieniu powyższych pól należy kliknąć button Stwórz Wniosek. W nowym oknie pojawi się podziękowanie za utworzenie wniosku oraz informacja jakie kroki należy wykonać dalej.

Zrzut ekranu 2022-09-15 155245.png

  • Prawidłowo wypełnione Wnioski wysyłamy do Twojego obecnego Operatora.
  • Wnioski dostarczone w dniu roboczym po godzinie 14:30 lub w dniach, w których nie pracujemy, są wysyłane najczęściej w najbliższym dniu roboczym.
  • Datą bazową, na podstawie której obecny operator ustala termin przeniesienia jest dzień, w którym wysyłamy do niego Wniosek o przeniesienie, a nie data wypełnienia Wniosku. Jest to szczególnie istotne gdy np. trybem przeniesienia jest "zgodnie z okresem wypowiedzenia".
  • Po złożeniu przez nas dokumentów u Twojego obecnego Operatora ma on obowiązek potwierdzić datę przeniesienia. Gdy tylko otrzymamy tą informację, przygotujemy dla Ciebie Umowę.
  • Abyśmy mogli zrealizować przeniesienie dokumenty muszą zostać do nas dostarczone minimum dwa dni robocze przed planowanym terminem przeniesienia (w przeciwnym wypadku, przeniesienie zostanie zrealizowane w terminie późniejszym.
  • W dniu przeniesienia numeru do naszej sieci, poinformujemy Cię SMS'em lub/i mailowo o rozpoczęciu świadczenia usług związanych z tym numerem (lub numerami).

Ważne! Najczęściej wypowiadamy Umowę tylko na numer/y telefonu. Jeżeli zatem u aktualnego operatora telekomunikacyjnego korzystasz także z innych usług, takich jak np. Internet czy telewizja, skontaktuj się z Twoim operatorem i sprawdź warunki ich wypowiedzenia. Może się okazać, że konieczne będzie, żebyś je wypowiedział samodzielnie, poprzez oddzielne wypowiedzenie.

Uwaga! Jeśli którykolwiek z przeniesionych numerów był połączony z Apple iCloud należy go jak najszybciej rozłączyć z tą usługą. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się problemy z przychodzącymi wiadomościami SMS