Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

74 total results found

Utworzenie widgetu i umiejscowienie go na stronie

Utworzenie i konfiguracja widgetu

Aby utworzyć nowy widget i przystąpić do jego konfiguracji, w Panelu Klienta przejdź do zakładki Rozbudowa Centrali i wybierz opcję Ringy- Widget Callback. Następnie kliknij w button Utwórz widget i wprowadź podstawowe parametry: nazwa widgetu- dowolna n...

Konfiguracja wyglądu pop-upa

Utworzenie i konfiguracja widgetu

Konfiguracja wyglądu pop-upa W celu edycji wyglądu pop-upa, edytując utworzony widget przejdź do sekcji Wygląd widgetu, a następnie kliknij w Edytor treści pop-upa. Pojawi się nowe okno, w którym można dostosować wygląd każdego z elementów pop-upa, jak i...

Tworzenie i edycja tagów

Tagi

Tagi można stworzyć oraz edytować już istniejące w CRM wybierając podążając ścieżką Panel Zarządzania > Ustawienia CRM  > Tagi > Zobacz szczegóły. Otworzy nam się strona zawierająca wszystkie utworzone już tagi wraz z ich przypisaniem do kategorii oraz kreato...

RINGY + SMS po rozmowie

Utworzenie i konfiguracja widgetu

Dzięki wykorzystaniu usług SMS w połączeniu z RINGY istnieje możliwość zautomatyzowania kontaktu z Klientem w postaci wysyłki SMS po przeprowadzonej rozmowie np. z podziękowaniem za kontakt lub wysłaniem istotnych informacji. Aby stworzyć nową regułę SMS: 1. ...

Statystyki z połączeń RINGY

Statystyki i zarządzanie połączeniami

Statystyki z połączeń RINGY Dzięki statystykom RINGY posiadasz również dostęp statystyk zamówionych wcześniej połączeń. Wystarczy, że otworzysz zakładkę w Panelu Klienta TeleCube Rozbudowa Centrali > RINGY- widget callback i wybierzesz sekcję statystyki z wid...

Połączenia oczekujące w RINGY

Statystyki i zarządzanie połączeniami

Połączenia oczekujące w RINGY W każdej chwili posiadasz bieżący wgląd do wszystkich zamówionych i oczekujących na realizację połączeń poprzez RINGY. Wystarczy, że otworzysz zakładkę w Panelu Klienta TeleCube Rozbudowa Centrali > RINGY- widget callback i wybie...

Sky-Shop.pl

Integracje z innymi narzędziami

Aby dodać kod utworzonego widgetu RINGY do Twojego sklepu w Sky-Shop.pl skorzystaj z poniższego poradnika w formie wideo lub tekstu: 1. Zaloguj się do Panelu Twojego sklepu w Sky-Shop.pl a następnie wybierz zakładkę Integracje > Własny kod JavaScript/HTML/C...

WebWave

Integracje z innymi narzędziami

Aby dodać kod utworzonego widgetu RINGY do Twojej strony w WebWave skorzystaj z poradnika w wersji wideo lub pisanej: 1. Zaloguj się do Panelu WebWave a następnie otwórz stronę, dla której chcesz dodać RINGY, klikając w przycisk KREATOR. 2. Po otwarciu k...

Landingi

Integracje z innymi narzędziami

Aby dodać kod utworzonego widgetu RINGY do Twojej strony w Landingi zapoznaj się z poniższym filmem lub poradnikiem krok po kroku: 1. Zaloguj się do Panelu Twojej strony w Landingi a następnie wybierz zakładkę . Landingi > Edytuj przy wybranym Landingu, na ...

Konfiguracja wyglądu widgetu

Utworzenie i konfiguracja widgetu

Konfiguracja wyglądu widgetu W celu edycji wyglądu pop-upa, edytując utworzony widget przejdź do sekcji Wygląd widgetu. Dzięki przygotowanemu konfiguratorowi w prosty sposób możesz możesz edytować wygląd widgetu na stronie, dopasowując go do jej stylistyki. ...

GetResponse

Integracje z innymi narzędziami

Aby zintegrować Twój widget RINGY z narzędziem GetResponse zapoznaj się z poniższym filmem lub poradnikiem w wersji tekstowej: 1. Przejdź do edycji Twojej strony w GetResponse. 2. W edytorze strony, w menu po prawej stronie kliknij dwa razy w ikonkę „Własn...

Konfiguracja funkcji użytkowych

Utworzenie i konfiguracja widgetu

RINGY pozwala na skonfigurowanie szeregu funkcji, które pomogą w sprawnym zorganizowaniu pracy widgetu. Pamiętaj, aby podczas konfiguracji widgetu zapisać każdą z dostępnych sekcji. W innym przypadku mogą pojawić się błędy w funkcjonowaniu lub wyświetlaniu wi...

Sprzęt marki GRANDSTREAM

Konfiguracja sprzętu i urządzeń

Konfiguracja poprzez autokonfigurator 1. Logujemy się do Panelu Klienta TeleCube, następnie przechodzimy do zakładki Wirtualna Centrala > Autokonfigurator Sprzętu gdzie z dostępnej listy należy wybrać urządzenie które chcemy skonfigurować. 2. Po otwarciu o...

Sprzęt marki GIGASET

Konfiguracja sprzętu i urządzeń

Aby skonfigurować aparat marki GIGASET do prawidłowej pracy z kontami wewnętrznymi (SIP) TeleCube, należy: 1. Podłączyć bazę telefonu do prądu oraz Internetu oraz włączyć słuchawkę, a następnie na bazie telefonu wcisnąć niebieską diodę w celu przywołania słuc...

Google Analytics

Integracje z innymi narzędziami

Integracja RINGY z narzędziem Google Analytics poprzez Google Tag Manager (GTM): 1. Należy pobrać plik *.json (GTM-5MSFD9T-telecube-ringy.json), w którym zapisane są poprawne ustawienia tagów i reguł dla integracji z Ringy. Pobierz plik z ustawieniami reguł ...

Wordpress- wtyczka TeleCube RINGY

Integracje z innymi narzędziami

Aby zintegrować Twój widget RINGY ze stroną zbudowaną na Wordpress: 1. Zaloguj się do Panelu administracyjnego stworzonej w Wordpress strony. 2. Zainstaluj wtyczkę Telecube Ringy na jeden z poniższych sposobów: Odszukaj w repozytorium wtyczek (Panel admin...

Shoper

Integracje z innymi narzędziami

Aby zintegrować Twój widget RINGY z narzędziem Shopper: 1. Zaloguj się do Panelu administracyjnego stworzonej w Shopper strony. 2. Z lewego menu wybierz Dodatki i integracje, a następnie integracje własne. 3. Wklejamy kod RINGY, pobrany z Panelu Klienta Tel...

Selly

Integracje z innymi narzędziami

Aby zintegrować Twój widget RINGY z narzędziem Selly zapoznaj się z filmem lub skorzystaj z instrukcji poniżej: 1. Zaloguj się do Panelu administracyjnego stworzonej w Selly strony. 2. Z lewego menu wybierz Treści, a następnie Bloki HTML. 3. Ze zdefinio...

Idosell

Integracje z innymi narzędziami

Aby zintegrować Twój widget RINGY z narzędziem Idosell: 1. Zaloguj się do Panelu stworzonej strony na Idosell. 2. Z górnego menu wybierz Moderacja, a następnie Dodatki HTML i JavaScript. 3. Dodaj nową kampanię, a w niej: podaj dowolną nazwę, wybierz na ...

Tworzenie nowego użytkownika

Użytkownicy

Aby utworzyć użytkownika, należy przejść do sekcji Panel zarządzania -> Użytkownicy > Utwórz użytkownika. Następnie, w formularzu wypełniamy poszczególne sekcje. Ustawienia konta E-mail- jest to adres, którym użytkownik będzie logował się do usługi. Na nie...