Skip to main content

BaseLinker

System do zarządzania sklepami internetowymi i zamówieniami z różnych źródeł.

Integracja z systemem Baselinker po stronie TeleCube

Po wejściu w zakładkę Rozbudowa Centrali > Zewnętrzne Integracje > BaseLinker, otrzymujemy dostęp do panelu konfiguracyjnego integracji.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić następujące pola:

Screenshot 2022-05-20 at 14-55-20 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

Adres logowania - adres po stronie BaseLinkera po którym następuje logowanie do BaseLinkera

Token API do BaseLinker - token API nadawany przez BaseLinkera

W celu uzyskania tokena API, po zalogowaniu do BaseLinkera należy kliknąć w strzałkę w dół obok nazwy firmy (w prawym górnym rogu), wybrać : "Moje Konto", następnie przejść do zakładki API

Kolejno z listy kont SIP wskazujemy których kont SIP dotyczy integracja.

Screenshot 2022-05-20 at 15-05-43 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

"Kafelek" dla poszczególnych kont SIP pozwala na ustalenie kiedy ma zostać otwarta karta z zamówieniem z BaseLinkera. Podział może być ze względu na kierunek połączenia przychodzące/wychodzące jak i w jakim jego momencie po odebraniu/w trakcie sygnału połączenia.

Po dokonaniu zmian zapisujemy zmiany klikając zielony button z napisem "Zapisz", w celu wyłączeniu integracji klikamy w czerwony button z napisem "Wyłącz integrację".

Screenshot 2022-05-20 at 13-13-16 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png