Skip to main content

CRM Vision (YourVision)

Kompletny system CRM dla małych i średnich firm.

Aktywacja integracji z CRM Vision

Po wejściu w zakładkę Rozbudowa Centrali > Zewnętrzne Integracje > CRM Vision (Your Vision) otrzymujemy potwierdzenie chęci włączenia integracji

Screenshot 2022-05-20 at 13-56-44 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

Po potwierdzeniu, otrzymujemy dostęp do zarządzania integracją CRM Vision.

Zarządzanie integracją z CRM Vision

Screenshot 2022-05-20 at 13-58-54 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

W pierwszej kolejności należy w polu Adres logowania wpisać nazwę konta (adres) do systemu CRM Vision.

Następnie na liście kont SIP należy ustawić Numer konta użytkownika.

Screenshot 2022-05-20 at 14-06-24 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png

Numer konta użytkownika - nadawany jest przez CRM Vision dla każdego loginu w ich systemie. W celu powiązania konta CRM Vision z danym numerem wewnętrznym w TeleCube należy przyporządkować dany numer konta użytkownika.

Jeżeli w CRM Vision nie widać połączeń należy upewnić się czy numery kont użytkownika zostały przypisane w sposób prawidłowy

Po dokonaniu zmian zapisujemy zmiany klikając zielony button z napisem "Zapisz", w celu wyłączeniu integracji klikamy w czerwony button z napisem "Wyłącz integrację".

Screenshot 2022-05-20 at 13-13-16 Claude ICT Poland - Panel Użytkownika.png