Skip to main content

Numery zewnętrzne

Istnieje możliwość kierowania połączeń przychodzących poza wirtualną centralę, wykorzystując numery zewnętrzne posiadane u innego operatora.

Możesz dodać numery zewnętrzne (spoza sieci TeleCube) co pozwoli Ci na przekierowanie połączeń przychodzących na firmową centralkę, na Twoje numery u  innych operatorów, bez konieczności ich przenoszenia do naszej sieci.

Aby dodać numer zewnętrzny, w Panelu Klienta przejdź do zakładki Wirtualna Centrala i wybierz opcję Numery Zewnętrzne.

Zrzut ekranu 2022-04-12 153401.png

Następnie kliknij w button Dodaj numer zewnętrzny i wprowadź podstawowe parametry:

  • numer telefonu - numer na który połączenia mają być przekierowane.
  • opis numeru (pole opcjonalne) - dowolna nazwa ułatwiająca identyfikację numeru.
  • short code (pole opcjonalne) - tzw. numer skrócony. Zamiast wybierania pełnego numeru, z którym chcesz się połączyć, wystarczy, że wybierzesz wprowadzony skrócony numer, a centrala połączy Cię z prawidłowym numerem.
  • prezentacja numeru - połączenia kierowane na numer zewnętrzny będą prezentować się wybranym numerem. Pasywna Prezentacja - prezentacja będzie zawierać numer, z którego dzwoniono (numer dzwoniącego). Aktywna Prezentacja - prezentacja będzie zawierać numer, który dana osoba wybrała (Twój numer).

Opcje dodatkowe:

  • Powyższy numer telefonu może wykonywać transfer połączeń - zaznacz jeśli osoba pod powyższym numerem może wykonywać transfer połączeń.
  • Gdy połączenie zostanie przekierowane na powyższy numer, wyślij na niego SMS z treścią numeru dzwoniącego - korzystając z Aktywnej Prezentacji numeru możemy wysłać SMS z rzeczywistym numerem osoby dzwoniącej.

Zrzut ekranu 2022-04-12 155317.png

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć button Dalej. Kolejno pojawi się informacja o kosztach związanych z kierowaniem połączeń na zewnętrzne numery. Po zapoznaniu się z komunikatem należy zapisać numer, który pojawi się na liście.

Zrzut ekranu 2022-04-12 155648.png