Skip to main content

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna to zbiór numerów telefonu z dowolnym opisem, które pogrupowane są według wspólnego tematu, w jednej książce. Sposób grupowania oraz nadawania nazewnictw należy do Ciebie. Utworzona książka może zostać zastosowana w różnych miejscach Twojej centrali, np. do tworzenia czarnych list.

Dodanie numerów do książki telefonicznej pozwoli Ci uporządkować kontakty, a także wykorzystywać je np. w celu stworzenia bazy numerów:
- z którymi rozmowy mają być odrzucane (czarna lista);
- z którymi połączenia mają być realizowane (biała lista);
- do których będą realizowane wysyłki wiadomości SMS.

Aby utworzyć książkę telefoniczną w Panelu Klienta, przejdź do zakładki Wirtualna Centrala > Książka Telefoniczna.

Zrzut ekranu 2022-05-31 115413.png

Następnie przejdź do sekcji + Utwórz Nową Książkę Telefoniczną.

Zrzut ekranu 2022-05-31 115536.png

W nowym oknie należy podać nazwę tworzonej książki telefonicznej oraz pojawi się możliwość zaznaczenia dwóch dodatkowych opcji:

  • Użyj książkę przy połączeniach przychodzących? - Zaznacz to pole jeśli chcesz aby Twoja centralka próbowała ustalić nazwę osoby która do Ciebie dzwoni i wyświetliła nazwę na Twoim urządzeniu.
  • Eksportuj tą książkę do aplikacji telefonicznej TeleCube SIP? - Zaznacz to pole jeśli chcesz aby niniejsza książka telefoniczna została eksportowana do aplikacji TeleCube SIP.

Istnieją dwie możliwości dodawania spisu kontaktów do książki telefonicznej:

Import kontaktów do książki telefonicznej z pliku CSV, z pliku XML lub z pliku JSON.

Zrzut ekranu 2022-05-31 120818.png

Po wybraniu formatu zwróć uwagę na informację dotyczącą struktury pliku, np. w przypadku pliku w formacie CSV pojawia się następująca informacja: Każdy wiersz Twojego pliku CSV powinien zawierać jeden kontakt, oddzielony przecinkami (,). Plik powinien być kodowany w UTF-8. Pierwsze pole powinien zawierać numer telefonu (obowiązkowo). Drugie pole może posiadać przyjazną nazwę dla numeru telefonu. Trzecie pole może posiadać flagę "1", co oznacza, że ten kontakt zostanie dodany do Twoich Numerów Zewnętrznych.

Wskazany plik z kontaktami należy zatwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Importuj.

Drugą możliwością jest ręczne dodawanie kontaktów do książki.

Zrzut ekranu 2022-05-31 121937.png

W karcie rekordu należy wpisać numer telefonu oraz dowolny opis dla numeru.

Zrzut ekranu 2022-05-31 122131.png

Pamiętaj, że numery w książce telefonicznej należy zapisać w międzynarodowym formacie bez '+' na początku, np. Polski numer miejski należy wprowadzić jako 48221131415, zamiast 221131415.

Dodatkowo pojawi się możliwość zaznaczenia 2 opcji:

  1. Dodaj numer do Twoich numerów zewnętrznych? - zaznaczenie opcji spowoduje dodanie tego numeru do Twoich numerów zewnętrznych, co umożliwi wykorzystanie tego numeru w elementach centrali telefonicznej. Więcej na temat numerów zewnętrznych możesz przeczytać tutaj.
  2. Zaktualizuj istniejący wpis w książce telefonicznej? - jeżeli istnieje już rekord z podanym numerem telefonu, możesz zezwolić na zaktualizowanie obecnego wpisu. W innym przypadku, jeżeli numer istnieje już w książce, nie będziesz mógł wpisać go drugi raz.

Po zapisaniu numer wraz z nazwą kontaktu pojawi się na liście. W dowolnym momencie możesz dokonać jego edycji lub usunąć go.

Zrzut ekranu 2022-05-31 122928.png

W zakładce Wirtualna Centrala > Książka Telefoniczna znajduje się również sekcja pozwalająca na wyszukiwanie kontaktów. Wystarczy, że wpiszesz fragment numeru lub kontaktu, który próbujesz odnaleźć. Po kliknięciu przycisku szukaj wyświetli się lista ze wskazaniem, w której książce telefonicznej znajduje się kontakt którego szukasz.

Zrzut ekranu 2022-05-31 123307.png

Utworzoną książkę telefoniczną możesz wykorzystać na swoim schemacie wirtualnej centrali przy wykorzystaniu elementu Weryfikacja Numeru Dzwoniącego np. w celu tworzenia białej lub czarnej listy numerów. Informację w jaki sposób należy to wykonać znajdziesz tutaj