Skip to main content

Konta SIP Wewnętrzne

Konta SIP, czyli numery wewnętrzne służą do obsługi połączeń. Każda osoba odbierająca/wykonująca połączenia powinna posiadać indywidualne konto SIP stworzone dla siebie.

Konto SIP Wewnętrzne w powiązaniu z urządzeniem do obsługi połączeń (aplikacja na smartfonie lub komputerze, aparat IP stojący na biurku) umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń.

Konta SIP (wewnętrzne) umożliwią Twoim pracownikom realizowanie rozmów, a Tobie pozwolą uporządkować strukturę komunikacji telefonicznej w firmie. Każdy z Twoich pracowników może prezentować się jednym, głównym numerem miejskim lub komórkowym, posiadając swoje indywidualne konto SIP, z którym sprawnie połączą się również jego współpracownicy.

W celu utworzenia konta SIP należy przejść w Panelu Klienta do zakładki Wirtualna Centrala > Konta SIP (Wewnętrzne).

Zrzut ekranu 2022-04-12 150306.png

Następnie należy kliknąć w button: Dodaj (Utwórz Numer Wewnętrzny Konto SIP) dla: Połączeń Głosowych.

Zrzut ekranu 2022-04-12 150947.png

W wyświetlonym formularzu wprowadź podstawowe parametry:

 • Numer wewnętrzny - numer wewnętrzny konta w centrali, np. 10,15,100, który będzie wykorzystywany głównie w połączeniach wewnętrznych między konsultantami.
 • Nazwa konta SIP - nazwa konta, która widoczna będzie wyłącznie wewnątrz firmy, ułatwiająca identyfikację konsultanta posługującego się danym kontem SIP.
 • Hasło - hasło dostępowe do tworzonego konta SIP.

Zrzut ekranu 2022-04-13 102958.png

Na tym etapie pozostałe ustawienia można pozostawić bez zmian i zapisać ustawienia, aby stworzyć konto lub zmienić je zgodnie z preferencjami:

 • Prezentacja Numeru - numer, jaki ma zostać wyświetlony na ekranie osoby, do której będziesz wykonywać połączenie przy użyciu tego konta SIP.
 • Wewnętrzna Prezentacja Numeru - prezentacja numeru w Twojej firmie, dla każdego numeru można podstawić inną prezentację numeru, niż domyślny numer wewnętrzny lub wyświetlać rzeczywisty numer wewnętrzny.
 • Pole Nadawcy dla SMS - pole nadawcy dla wiadomości SMS wysyłanych z tego numeru wewnętrznego.
 • Czas Dzwonienia - czas dzwonienia do danego numeru wewnętrznego.
 • Połączenia Oczekujące - przy włączonej opcji osoba prowadząca rozmowę zostanie poinformowana, o połączeniu oczekującym. Przy wyłączonej opcji połączenie zostanie odrzucone sygnałem zajętości.

Zrzut ekranu 2022-04-13 104109.png

Kolejnym elementem jest możliwość włączenia usługi Poczty Głosowej (Voice2Mail). Aby uruchomić usługę należy zaznaczyć checkbox "Włącz usługę poczty głosowej" i wypełnić pola w formularzu:

 • Ustaw kod PIN - kod posłuży do uzyskania dostępu do poczty głosowej z aparatu telefonicznego.
 • Adres Mailowy - na podany adres mailowy zostaną wysłane nowe wiadomości głosowe.
 • Zapowiedź Powitalna - istnieje możliwość skorzystania z zapowiedzi systemowej lub załączyć plik z własną.                        W celu nagrania zapowiedzi na telefonie, należy zadzwonić pod numer *98 > Kod PIN > Wybierz 0.
 • Wgraj własną zapowiedź powitalną - plik należy załączyć w formacie WAV lub MP3.
 • Zapowiedź dotyczy - należy wskazać, w których sytuacjach plik będzie zastosowany. Są dwie możliwości: "gdy telefon nie zostanie odebrany lub jeżeli telefon jest niedostępny" oraz "Gdy telefon jest zajęty".

Zrzut ekranu 2022-04-13 110151.png

Warunki Przekierowania - w tym formularzu można skonfigurować warunki przekierowań połączeń na inny numer wewnętrzny, pocztę głosową lub dowolny numer zewnętrzny.

 • Brak Odpowiedzi - wskazujemy zasób na jaki połączenie ma zostać skierowane jeżeli nie zostanie odebrane w czasie podanym w sekcji "Ogólne Ustawienia".
 • Zajęty - wskazujemy zasób na jaki połączenie ma zostać skierowane jeżeli numer wewnętrzny będzie zajęty.
 • Niedostępny - wskazujemy zasób na jaki połączenie ma zostać skierowane jeżeli numer stanie się niedostępny.
 • Powróć po - jeżeli połączenie nie zostanie odebrane przez wybrany punkt przekierowania, centrala przekieruje połączenie np. na pocztę głosową lub rozłączy rozmówcę.

Zrzut ekranu 2022-04-13 110952.png

Ostatnim elementem są Opcje Zaawansowane:

 • Szyfrowanie rozmów - czy włączonej opcji połączenia między Twoim urządzeniem końcowym a TeleCube będą szyfrowane. Urządzenie końcowe powinno wspierać DTLS-SRTP metodę szyfrowania.
 • Połączenia międzynarodowe - w tym miejscu wskazujesz poziom uprawnień dla danego numeru wewnętrznego do wykonywania połączeń wychodzących.
 • Maks. minutowa stawka - istnieje możliwość ustalenia maksymalnej stawki minutowej za połączenia z danego numeru wewnętrznego, która będzie różna od domyślnej stawki minutowej.
 • Dzwoniący musi podać kod PIN przed wykonaniem połączenia - w tym miejscu wprowadź PIN, jeśli chcesz aby przed rozpoczęciem połączenia wychodzącego dzwoniący musiał go wskazać.
 •  Monitoruj i sprawdzaj czy ten numer wewnętrzny działa prawidłowo - nasz system może kontrolować poprawność działania danego numeru wewnętrznego.
 • Będę wysyłał faksy z tego numeru wewnętrznego - należy zaznaczyć opcję jeżeli z tego numeru wewnętrznego będą nadawane wiadomości faksowe.

Zrzut ekranu 2022-04-13 111945.png

Na koniec należy zapisać ustawienia w prawym dolnym rogu. Po kliknięciu buttona Zapisz pojawi się nowe okno z informacją o ewentualnych kosztach związanych z utworzeniem konta SIP Wewnętrznego.

Zrzut ekranu 2022-04-13 123249.png

Aby móc rozpocząć korzystanie z numeru wewnętrznego (odbierać i wykonywać z niego połączenia) konieczne jest połączenie go z wybranym sprzętem (aparatem telefonicznym, aplikacją). Instrukcje konfiguracji sprzętu oraz aplikacji znajduje się tutaj.