Skip to main content

Odwołanie do innego schematu

Czym jest odwołanie do innego schematu?

Połączenie które natrafi na ten element, zostanie automatycznie przekierowane na dowolny element Startowy w wybranym, innym (istniejącym) schemacie Wirtualnej Centrali. Pozwala to na wykorzystanie istniejących elementów zastosowanych w ramach innych schematów bez ponownego tworzenia ich.

Dzięki odwołaniu do innych schematów posiadając jeden główny numer, sprawnie możesz przekierować połączenia na kilka mniejszych schematów. Pozwoli Ci to zachować większy ład i przejrzystość schematów, zachowując pełną funkcjonalność infolinii.

Ustawienia odwołania do innego schematu

Aby dodać element odwołania do innego schematu, z menu elementów Wirtualnej Centrali dostępnego w lewym, górnym rogu pod ikoną zielonego buttona z plusem wybierz Odwołanie do innego schematu.

image-1653990038476.png

Z listy należy wybrać schemat do którego chcemy zrobić odwołanie.

Screenshot 2022-04-19 at 12-10-51 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień należy zapisać je klikając niebieski button Zapisz Ustawienia.

Screenshot 2022-04-14 at 13-26-59 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Następnie połącz odwołanie z innymi elementami na schemacie.

image-1653990140465.png