Skip to main content

Poczta Głosowa

Czym jest poczta głosowa?

Element Poczty Głosowej daje możliwość dzwoniącemu pozostawienia wiadomości głosowej, która zostanie przesłana na wskazane adresy e-mail w formie nagrania dźwiękowego.

Dzięki zastosowaniu Poczty Głosowej, Twoi Klienci będą mogli pozostawić wiadomość głosową, np. poza godzinami pracy Twojego biura, a Ty będziesz mógł ją później odsłuchać.

Jeżeli chcesz skonfigurować pocztę głosową na swoim schemacie centrali i potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z poniższym filmem lub poradnikiem w wersji tekstowej:
Ustawienia poczty głosowej

Aby dodać element poczty głosowej do schematu, z menu elementów Wirtualnej Centrali dostępnego w lewym, górnym rogu pod ikoną zielonego buttona z plusem wybierz Poczta głosowa.

image-1653041979432.png

Zaznaczenie powyższego checkboxa pozwala na dostarczenie nagranej wiadomości bezpośrednio na numer wewnętrzny (konto SIP) wybrany z listy.

Screenshot 2022-04-14 at 14-06-00 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Najczęściej stosowaną metodą jest wysyłka nagrań na wskazany adres mailowy. Sekcja ta daje możliwości ustawienia następujących parametrów:

1. Zapowiedź powitalna - pozwala na ustalenie komunikatu który będzie słyszany przez dzwoniącego przed pozostawieniem wiadomości. Podobnie jak w standardowym elemencie Zapowiedzi istnieje możliwość odsłuchania komunikatu, wgrania swojego pliku lub skorzystania z Wirtualnego Lektora (syntezatora mowy).

2. Adres Mailowy - pozwala na wprowadzenie adresu mailowego na który będą przesyłane nagrania.

3. Podaj maksymalny czas nagrania wiadomości, lub wprowadź '0' na nieoznaczony czas - sekcja ta pozwala ograniczyć czas pozostawianych wiadomości.

Screenshot 2022-04-14 at 14-07-28 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień należy zapisać je klikając niebieski button Zapisz Ustawienia.

Screenshot 2022-04-14 at 13-26-59 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Następnie połącz pocztę głosową z innymi elementami na schemacie.

image-1653042187592.png

Od elementu poczty głosowej nie można przeciągnąć już żadnych strzałek- oznacza to, że po nagraniu wiadomości nie jest możliwy powrót do schematu.