Skip to main content

Zespół/Grupa Telefonów

Czym jest Zespół/Grupa Telefonów?

Jest to element służący rozdzwaniania połączenia pomiędzy konsultantów do momentu aż połączenie zostanie odebrane. W tym elemencie mogą znajdować się numery wewnętrzne oraz zewnętrzne. 

Dzięki zastosowaniu elementu Zespół/Grupa Telefonów połączenia trafią jednocześnie na kilka telefonów, połączonych w jedne zespół. W ten sposób zwiększasz szanse, że ktoś z Twoich pracowników odbierze połączenie i Klient nie pozostanie bez odpowiedzi.

Jeżeli chcesz skonfigurować grupę telefonów na swoim schemacie centrali i potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z poniższym filmem lub poradnikiem:

Ustawienia elementu Zespół (Grupa) Telefonów

Aby dodać element zespołu telefonów do schematu, z menu elementów Wirtualnej Centrali dostępnego w lewym, górnym rogu pod ikoną zielonego buttona z plusem wybierz Zespół/Grupa Tel.

image-1653990932287.png

Następnie dokonaj konfiguracji elementu:

1. Nazwa Zespołu - pozwala na ustawienie dowolnej nazwy która pozwoli na łatwe rozpoznanie elementu wśród innych ustawionych elementów.

image-1651149164894.jpg

2. Strategia Dzwonienia - można wybrać w jaki sposób telefony mają dzwonić do konsultantów. 

Przy sekcji Strategia Dzwonienia można kliknąć w znak zapytania wtedy ukaże się definicja każdej strategii.

image-1651149419927.jpg

3. Numer Wewnętrzny - numer, na który można przekierować połączenie do kolejki lub zalogować/ wylogować się z danej kolejki.

4. Czas Dzwonienia - określ jak długo telefony mają dzwonić Konsultantom.

5. CLIP Prefiks -  wpisana w tym polu nazwa/skrót będzie ukazywać się przed prezentacją numeru. Funkcja ta ma ułatwić pracę Konsultantowi aby wiedzieć z jakiego Zespołu (Grupy) Telefonów przyszło połączenie. Dla przykładu, po wprowadzeniu w tym polu wartości NOWY:, numer dzwoniącego wyświetli się konsultantom w następujący sposób: NOWY:221131415

Dodatkowo w tym elemencie można ustawić aby zamiast sygnału dzwonienia odtwarzana była muzyka. Wystarczy zaznaczyć poniższy checkbox:

image-1651150182986.jpg

Jeżeli Konsultanci, którzy znajdują się w elemencie Zespół (Grupa) Telefonów i prowadzą aktualnie rozmowę nie mają dostawać informacji, że kolejna osoba dzwoniąca oczekuje na połączenie to należy mieć zaznaczony poniższy checkbox. Zalecamy posiadanie tej opcji włączonej, gdyż dzięki temu konsultanci nie będą rozpraszani sygnałem kolejnego połączenia w momencie, gdy już prowadzą jedną rozmowę.

image-1651150489583.jpg

Dodawanie Numeru Wewnętrznego oraz Zewnętrznego do Zespołu (Grupy) Telefonów

Aby oddać numer wewnętrzny lub zewnętrzny należy kliknąć zielony kwadrat z "+". W momencie dodania numeru powinien pojawić się po prawej stronie w sekcji Numery Telefonu w Zespole.

image-1651150667306.jpg

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień należy zapisać je klikając niebieski button Zapisz Ustawienia.

Screenshot 2022-04-14 at 13-26-59 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Następnie połącz Zespół telefonów z innymi elementami na schemacie.

image-1653991246397.png